Please find hereby the details of the selected belgian public market
N. 103267 (2011-521720)
File reference number:Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen-PPP0LJ/006/5 van 2010/2011-09-30/006-F5_0
Date published:30/09/2011
Due date:23/11/2011
Date attributed:
 
Type:Contract notice, utilities
Type of procedure:Unknown
Market type:Works
Region: West Flanders
Subject:
Bouw van een kaaimuur ter hoogte van de car ferry terminal (kaai 112) in de westelijke voorhaven in Zeebrugge. Bestek 5 van 2010
Short description:
De aanneming omvat hoofdzakelijk:1. Uitvoeren van een gedetailleerde studie van de kaaimuur m.i.v. het leveren van de uitvoeringsplannen (bekisting, wapening en staalborderellen) en rekennota's nodig voor de goede uitvoering van de werken2. Bouwen van de kaaimuur - verwezenlijken van de nieuwe kaaimuur - aanbrengen van bemalingsinrichtingen - het realiseren van bijkomende verankeringen en verstevigingen - leveren en plaatsen van bijkomende bolders en ladders - leveren en plaatsen van fenders3. Grondaanvullingen.4. Controle van de berekeningsnota's en de uitvoering door een erkend keuringsorganisme.5. Leveren van een compleet as-built dossier bij de voorlopige oplevering6. De aanneming omvat tevens: - alle werken, inrichtingen, vervoer en bijkomende leveringen nodig voor het uitvoeren en tot stand brengen van de werken zoals beschreven in onderhavig bestek - alle leveringen en werken nodig voor het onderhoud gedurende de waarborgperiode van twee jaar.
Public authority:
Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen N.V., P. Vandammehuis - Isabellalaan 1, 8380 Zeebrugge (Brugge) BE, De heer ir. Frederik Sanders
+32 50543211
Publication JOUE:Yes
Publication BDA:Yes
Send Eten:No
Forum:No
Use Eauctions:No
Use Eawarding:No
Notice terms of reference documents:No
Notice accompanying documents:No

Extracts


Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen N.V.
P. Vandammehuis - Isabellalaan 1
Zeebrugge (Brugge)
8380
De heer ir. Frederik Sanders
Telephone: +32 50543211
fs@mbz.be
Fax: +32 50543221
www.portofzeebrugge.be
Section: DESCRIPTION
Bouw van een kaaimuur ter hoogte van de car ferry terminal (kaai 112) in de westelijke voorhaven in Zeebrugge. Bestek 5 van 2010
Havengebied Brugge-Zeebrugge

De aanneming omvat hoofdzakelijk:

1. Uitvoeren van een gedetailleerde studie van de kaaimuur m.i.v. het leveren van de uitvoeringsplannen (bekisting, wapening en staalborderellen) en rekennota's nodig voor de goede uitvoering van de werken

2. Bouwen van de kaaimuur - verwezenlijken van de nieuwe kaaimuur - aanbrengen van bemalingsinrichtingen - het realiseren van bijkomende verankeringen en verstevigingen - leveren en plaatsen van bijkomende bolders en ladders - leveren en plaatsen van fenders

3. Grondaanvullingen.

4. Controle van de berekeningsnota's en de uitvoering door een erkend keuringsorganisme.

5. Leveren van een compleet as-built dossier bij de voorlopige oplevering

6. De aanneming omvat tevens: - alle werken, inrichtingen, vervoer en bijkomende leveringen nodig voor het uitvoeren en tot stand brengen van de werken zoals beschreven in onderhavig bestek

- alle leveringen en werken nodig voor het onderhoud gedurende de waarborgperiode van twee jaar.


16
Section: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION
Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)

* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

* Doc veiligheids- en gezondheidsplan

* De inschrijver voegt bij zijn inschrijving een verklaring op eer waarin staat dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevindt bedoeld in artikel 17 van het KB van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.


Niet van toepassing
Vereiste erkenning: B (Waterbouwkundige werken) , Klasse 8
Section: PROCEDURE
5 van 2010
Conditions for obtaining specifications:
18/11/2011
50

Bestek en plannen

Het bestek en alle bijhorende documenten zijn te verkrijgen op CD na betaling op rekeningnummer KBC : 472-3000901-91

IBAN : BE 23 4723 0009 0191 BIC/SWIFT : KREDBEBB of cash bij afhaling van het bestek


23/11/2011
11:00
270
Conditions for opening tenders:
23/11/2011
11:00
MBZ nv, P. Vandammehuis, Isabellalaan 1
De zitting is openbaar
Section: COMPLEMENTARY INFORMATION
30/9/2011