N. 471681 - 24026 (b07a9786-9f77-41cb-8dc5-7963d61ff688) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 23 april 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: INGESLOTEN PAD INFRAROOD CO2/H2O GASANALYSATOR EN OPEN PAD CH4 GASANALYSATOR VOOR HET WETCOAST PROJECT
Beknopte beschrijving : Aankoop van een niet-dispersieve ingesloten pad infrarood CO2/H2O en open pad CH4 gasanalysator voor gebruik in Eddy Covariantie meetsystemen. Meetsystemen dienen onderling compatibel te zijn en te voldoen aan de ICOS (Integrated Carbon Observation System) standaarden.
N. 471681 (b07a9786-9f77-41cb-8dc5-7963d61ff688)
Referentienummer: 24026
Publicatie datum: 23/02/2024
Uiterste datum: 08/03/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (BE-E3)
BE - Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging
Market type: Leveringen
Regio: Antwerpen
Aanbestedende overheid :
Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen BEL
+32 32653110
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Ja
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee

Extracten

BELGIË: LABORATORIUMINSTRUMENTEN, OPTISCHE EN PRECISIE-INSTRUMENTEN (UITGEZONDERD BRILLEN)
INGESLOTEN PAD INFRAROOD CO2/H2O GASANALYSATOR EN OPEN PAD CH4 GASANALYSATOR VOOR HET WETCOAST PROJECT

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Universiteit Antwerpen
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: INGESLOTEN PAD INFRAROOD CO2/H2O GASANALYSATOR EN OPEN PAD CH4 GASANALYSATOR VOOR HET WETCOAST PROJECT
Beschrijving: Aankoop van een niet-dispersieve ingesloten pad infrarood CO2/H2O en open pad CH4 gasanalysator voor gebruik in Eddy Covariantie meetsystemen. Meetsystemen dienen onderling compatibel te zijn en te voldoen aan de ICOS (Integrated Carbon Observation System) standaarden.
Identificatiecode van de procedure: a4c32d6f-a1dc-4c58-b8f6-086d0561b583
Interne identificatiecode: 24026
Type procedure: Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: 24026 - 1
Beschrijving: Aankoop van een niet-dispersieve ingesloten pad infrarood CO2/H2O en open pad CH4 gasanalysator voor gebruik in Eddy Covariantie meetsystemen. Meetsystemen dienen onderling compatibel te zijn en te voldoen aan de ICOS (Integrated Carbon Observation System) standaarden.
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 08/03/2024 11:30 +01:00

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Universiteit Antwerpen
Registratienummer: 0257216482_790
Postadres: Prinsstraat 13
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Land: België
Telefoon: +32 32653110
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 9a0d9cfc-5670-4328-bbdd-c9ee4eecbbfa - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 23/02/2024 00:00 +01:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 23/02/2024 00:00 +01:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking