N. 471702 - 2024 KOBeL Campus Beringen Parkings - Diensten - aanstelling ontwerpteam (95a49c21-a676-4f7c-94f7-7cb4a11c3049) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 23 april 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: KOBeL vzw - Spectrumcollege Campus Beringen: aanstelling van een ontwerpteam/studiebureau voor de uitbreiding van de noordelijke parking en de renovatie van parking CBM
Beknopte beschrijving : KOBeL vzw - Spectrumcollege Campus Beringen: aanstelling van een ontwerpteam/studiebureau voor de uitbreiding van de noordelijke parking en de renovatie van parking CBM
N. 471702 (95a49c21-a676-4f7c-94f7-7cb4a11c3049)
Referentienummer: 2024 KOBeL Campus Beringen Parkings - Diensten - aanstelling ontwerpteam
Publicatie datum: 23/02/2024
Uiterste datum: 20/03/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (BE-E3)
BE - Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Onbekend
Market type: Diensten
Regio: Limburg
Aanbestedende overheid :
Katholiek Onderwijs Beringen en Lummen VZW, Bogaarsveldstraat 13, 3580 Beringen BEL
+32 11493401
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Ja
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee

Extracten

BELGIË: LANDSCHAPSARCHITECTUURDIENSTEN
KOBEL VZW - SPECTRUMCOLLEGE CAMPUS BERINGEN: AANSTELLING VAN EEN ONTWERPTEAM/STUDIEBUREAU VOOR DE UITBREIDING VAN DE NOORDELIJKE PARKING EN DE RENOVATIE VAN PARKING CBM

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Katholiek Onderwijs Beringen en Lummen VZW
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Onderwijs

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: KOBeL vzw - Spectrumcollege Campus Beringen: aanstelling van een ontwerpteam/studiebureau voor de uitbreiding van de noordelijke parking en de renovatie van parking CBM
Beschrijving: KOBeL vzw - Spectrumcollege Campus Beringen: aanstelling van een ontwerpteam/studiebureau voor de uitbreiding van de noordelijke parking en de renovatie van parking CBM
Identificatiecode van de procedure: ec43c49e-0d22-452e-9476-914caa450bd3
Interne identificatiecode: 2024 KOBeL Campus Beringen Parkings - Diensten - aanstelling ontwerpteam
Type procedure: Andere procedure in één fase

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 71420000 Landschapsarchitectuurdiensten

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: 2024 KOBeL Campus Beringen Parkings - aanstelling ontwerpteam - 1
Beschrijving: KOBeL vzw - Spectrumcollege Campus Beringen: aanstelling van een ontwerpteam/studiebureau voor de uitbreiding van de noordelijke parking en de renovatie van parking CBM
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 71400000 Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 20/03/2024 10:00 +01:00

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Katholiek Onderwijs Beringen en Lummen VZW
Registratienummer: 0423547233_3664
Postadres: Bogaarsveldstraat 13
Stad: Beringen
Postcode: 3580
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: België
Telefoon: +32 11493401
Internetadres: http://www.vzwkobel.be
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 1dff098f-aacc-46b6-8184-debd39157f4b - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 23/02/2024 00:00 +01:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 23/02/2024 00:00 +01:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking