N. 471825 - TD/24.194 (ff30812a-dae4-440f-a6df-1f02f9c95fec) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 23 april 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Meerjarenpremieovereenkomst – Bouwkundige Restauratie – cluster Washuis Metsteren, Paenhuis Diepenbeek, grensstenen, kruisen, galg & schandpaal
Beknopte beschrijving : De uit te voeren werken betreffen de bouwkundige restauratie van: • Washuis Metseren • Kapel Metseren • Veldkapel Lummen • Paenhuis Diepenbeek • Grensstenen, kruisen, galg en schandpaal in het openluchtmuseum Bokrijk
N. 471825 (ff30812a-dae4-440f-a6df-1f02f9c95fec)
Referentienummer: TD/24.194
Publicatie datum: 23/02/2024
Uiterste datum: 29/03/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Openbare procedure
Market type: Werken
Regio: Limburg
Aanbestedende overheid :
vzw Het Domein Bokrijk, Bokrijklaan 1, 3600 Genk BEL
+32 11265350
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Ja
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Criterias
SELECTION
LOT-0001
ef-stand - zie bestek
SELECTION
LOT-0001
tp-abil - zie bestek
AWARD
LOT-0001
price - zie bestek
AWARD
LOT-0001
quality - zie bestek

Extracten

BELGIË: RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN
MEERJARENPREMIEOVEREENKOMST – BOUWKUNDIGE RESTAURATIE – CLUSTER WASHUIS METSTEREN, PAENHUIS DIEPENBEEK, GRENSSTENEN, KRUISEN, GALG & SCHANDPAAL

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: vzw Het Domein Bokrijk
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Recreatie, cultuur en godsdienst

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Meerjarenpremieovereenkomst – Bouwkundige Restauratie – cluster Washuis Metsteren, Paenhuis Diepenbeek, grensstenen, kruisen, galg & schandpaal
Beschrijving: De uit te voeren werken betreffen de bouwkundige restauratie van: • Washuis Metseren • Kapel Metseren • Veldkapel Lummen • Paenhuis Diepenbeek • Grensstenen, kruisen, galg en schandpaal in het openluchtmuseum Bokrijk
Identificatiecode van de procedure: d0fdb290-f44f-47da-8500-e6769e4a81b8
Interne identificatiecode: TD/24.194
Type procedure: Openbaar
De procedure wordt versneld: neen

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45454100 Restauratiewerkzaamheden

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: zie bestek

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: TD/24.194 - 1
Beschrijving: Voorwerp van deze werken: De uit te voeren werken betreffen de bouwkundige restauratie van: • Washuis Metseren • Kapel Metseren • Veldkapel Lummen • Paenhuis Diepenbeek • Grensstenen, kruisen, galg en schandpaal in het openluchtmuseum Bokrijk
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45454100 Restauratiewerkzaamheden

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: België
Aanvullende informatie: Openluchtmuseum Bokrijk - Bokrijklaan 1, Genk

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 01/05/2024
Looptijd: 100 DAY

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: zie bestek
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: zie bestek

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Prijs
Beschrijving: zie bestek
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: zie bestek

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 29/03/2024 10:00 +01:00
Voorwaarden van het contract:
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad vanState
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: vzw Het Domein Bokrijk
Registratienummer: 0407037833_2740
Postadres: Bokrijklaan 1
Stad: Genk
Postcode: 3600
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: België
Telefoon: +32 11265350
Internetadres: http://www.bokrijk.be
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Raad vanState
Registratienummer: 0931814266
Stad: Brussel
Land: België
Telefoon: +32(0)2 234 96 11
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 4ae6f624-dbd6-4685-9d4e-a90efdf9a87c - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 23/02/2024 00:00 +01:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 23/02/2024 00:00 +01:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking