N. 620599 - FEDASIL POE 2024 0057 (2ad21e88-94c8-48b0-94e5-196be05325d6) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 21 juni 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Opleiding talentgericht werken voor begeleiders van jongeren
Beknopte beschrijving : Opleiding talentgericht werken voor begeleiders van jongeren
N. 620599 (2ad21e88-94c8-48b0-94e5-196be05325d6)
Referentienummer: FEDASIL POE 2024 0057
Publicatie datum: 07/06/2024
Uiterste datum: 19/06/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (BE-E3)
BE - Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Onbekend
Market type: Diensten
Regio: West-Vlaanderen
Aanbestedende overheid :
FEDASIL_Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, Stadensesteenweg 68, 8920 Poelkapelle BEL
+32 51 61 04 01
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee

Extracten

BELGIË: OPLEIDINGSDIENSTEN
OPLEIDING TALENTGERICHT WERKEN VOOR BEGELEIDERS VAN JONGEREN

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: FEDASIL_Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Sociale bescherming

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Opleiding talentgericht werken voor begeleiders van jongeren
Beschrijving: Opleiding talentgericht werken voor begeleiders van jongeren
Identificatiecode van de procedure: 9bc65793-f310-4786-9e09-89eab3916ced
Interne identificatiecode: FEDASIL POE 2024 0057
Type procedure: Andere procedure in één fase
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 80500000 Opleidingsdiensten

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: FEDASIL POE 2024 0057 - 1
Beschrijving: Opleiding talentgericht werken voor begeleiders van jongeren
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 80500000 Opleidingsdiensten

5.1.2 Plaats van uitvoering

Land: België
Overal in het desbetreffende land
Aanvullende informatie:

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Niet toegestaan
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 19/06/2024 10:00 +02:00
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: FEDASIL_Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
Registratienummer: 0860737913_6285
Afdeling: FEDASIL_POELKAPELLE
Postadres: Stadensesteenweg 68
Stad: Poelkapelle
Postcode: 8920
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Ieper (BE253)
Land: België
Telefoon: +32 51 61 04 01
Fax: +32 51480622
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 6ad4384a-d821-4289-a647-a87aa9545e44 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 07/06/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 07/06/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking