Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 329857 (2019-500623)
Referentienummer:ABV+ Architecten bvba-17017-P01-F02_0
Publicatie datum:09/01/2019
Uiterste datum:06/02/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Mededingingsprocedure met onderhandeling
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Afbraak bestaande woning + uitbreiding 6 kamers van bestaand wzc Gelegen Schulstraat 33 - 2018 Antwerpen P01 - Afbraak/gesloten ruwbouw en onder dak zetten/afwerking
Beknopte beschrijving:
Afbraak bestaande woning + uitbreiding 6 kamers van bestaand wzcGelegen Schulstraat 33 - 2018 AntwerpenP01 - Afbraak/gesloten ruwbouw en onder dak zetten/afwerking
Aanbestedende overheid:
vzw Compostela, Doolweg 6, 2150 Borsbeek BE, dhr. Wouter Maes
+32 32402041
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
21/01/2019 2019-501755 2019-500623 1_E1
09/01/2019 2019-500623 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


vzw Compostela
Nationaal identificatienummer: 880.655.674_27175
Doolweg 6
Borsbeek
2150
dhr. Wouter Maes
Telefoon: +32 32402041
bouw@compostela.be
http://woonzorgcollectief.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329857
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329857
abv+ Architecten bvba
Nationaal identificatienummer: 0880.655.674
Slachthuislaan 25a
Antwerpen
2060
mevr. Carine Boeykens
Telefoon: +32 36601010
cb@abvplusarchitecten.be
https://abvplusarchitecten.be/
vzw Compostela
Harmoniestraat 80 - directiesecretariaat onthaal
Antwerpen
2018
dhr. Wouter Maes
Telefoon: +32 32402041
bouw@compostela.be
http://woonzorgcollectief.be/
vzw

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Afbraak bestaande woning + uitbreiding 6 kamers van bestaand wzc Gelegen Schulstraat 33 - 2018 Antwerpen P01 - Afbraak/gesloten ruwbouw en onder dak zetten/afwerking


ABV+ Architecten bvba-17017-P01-F02_0

Afbraak bestaande woning + uitbreiding 6 kamers van bestaand wzc

Gelegen Schulstraat 33 - 2018 Antwerpen

P01 - Afbraak/gesloten ruwbouw en onder dak zetten/afwerking


Schulstraat 33 - 2018 Antwerpen


Afbraak bestaande woning + uitbreiding 6 kamers van bestaand wzc

Gelegen te Schulstraat 33 - 2018 Antwerpen

P01-Afbraak/gesloten ruwbouw en onder dak zetten / afwerking


Gunningscriteria
Looptijd in dagen 180

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-02-06
Plaatselijke tijd: 12:30
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
info@raadvanstate.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-01-09