Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 332509 (2019-503753)
Referentienummer:HOWEST-GKG.076 - INFRA-1901-F02_0
Publicatie datum:07/02/2019
Uiterste datum:11/03/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Refurbish GKG-A Vervangen van buitenschrijnwerk
Beknopte beschrijving:
Vervangen van houten schrijnwerk met oud dubbel glas door aluminium schrijnwerk in gebouw A van de Campus Kortrijk Weide
Aanbestedende overheid:
Hogeschool West-Vlaanderen, Marksesteenweg 58, 8500 KORTRIJK BE, Dieter Dobbelaere
+32 56241290
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
27/02/2019 2019-505827 2019-503753 0_E2
07/02/2019 2019-503753 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Hogeschool West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer: 0259.366.716_27924
Marksesteenweg 58
KORTRIJK
8500
Dieter Dobbelaere
Telefoon: +32 56241290
dieter.dobbelaere@howest.be
www.howest.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332509
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332509

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Refurbish GKG-A Vervangen van buitenschrijnwerk


HOWEST-GKG.076 - INFRA-1901-F02_0

Vervangen van houten schrijnwerk met oud dubbel glas door aluminium schrijnwerk in gebouw A van de Campus Kortrijk Weide


Kortrijk, Graaf Karel de Goedelaan


onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, voor het vervangen van schrijnwerken en beglazing


Gunningscriteria
Prijs
Einde 2019-09-15

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-03-11
Plaatselijke tijd: 11:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad Van State
Brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-02-07