Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 366812 (2020-504719)
Referentienummer:VRO-2020-212278-RECL-FA7628-F50_0
Publicatie datum:12/02/2020
Uiterste datum:26/02/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Bertem – FEDPOL – Vervangen sifons 3 urinoirs + 1 toilet
Beknopte beschrijving:
Bertem – FEDPOL – Vervangen sifons 3 urinoirs + 1 toilet
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost, Philipssite 3A bus 5, 3001 Heverlee - Leuven BE, Rebecca Claessens
+32 474341790
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26961
Philipssite 3A bus 5
Heverlee - Leuven
3001
Rebecca Claessens
Telefoon: +32 474341790
Rebecca.claessens@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366812
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366812

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Bertem - FEDPOL - Vervangen sifons 3 urinoirs + 1 toilet


Bertem - FEDPOL - Vervangen sifons 3 urinoirs + 1 toilet


AFDELING: PROCEDURE


VRO-2020-212278-RECL-FA7628-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-02-26
Plaatselijke tijd: 23:59

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Offerte te mailen naar _hidden_@buildingsagency.be met de vermelding van het referentienummer in het onderwerp.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-12