Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 366819 (2020-504731)
Referentienummer:VRN-2020-110280-LOJA-FA4948-F50_0
Publicatie datum:12/02/2020
Uiterste datum:24/02/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Wilrijk – Federale Politie – plaatsen van kabel voor stoombevochtiger
Beknopte beschrijving:
Wilrijk – Federale Politie – plaatsen van kabel voor stoombevochtiger
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord, Italiëlei, 4 b15, 2000 ANTWERPEN BE
+32 32230097
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26960
Italiëlei, 4 b15
ANTWERPEN
2000
Telefoon: +32 32230097
tiffany.wouters@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366819
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366819
freemarket.vrn@buildingsagency.be
Italiëlei 4 bus 15
Antwerpen
2000
freemarket.vrn@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366819
freemarket.vrn@buildingsagency.be
Italiëlei 4 bus 15
Antwerpen
2000
freemarket.vrn@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366819

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Wilrijk - Federale Politie - plaatsen van kabel voor stoombevochtiger


Wilrijk - Federale Politie - plaatsen van kabel voor stoombevochtiger


AFDELING: PROCEDURE


VRN-2020-110280-LOJA-FA4948-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-02-24
Plaatselijke tijd: 23:59

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De nodige bijlagen zoals bvb. werkomschrijving, meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken. U moet het ingevulde en ondertekende bestelformulier overmaken aan de Regie der Gebouwen, per e-mail naar _hidden_@buildingsagency.be. Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u een beveiligde link om de opdrachtdocumenten te downloaden.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-12