Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 366824 (2020-504738)
Referentienummer:BRU-2020-302352-65-DP-F50_0
Publicatie datum:12/02/2020
Uiterste datum:28/02/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
BRUSSEL – Internationale Instellingen - Schrijnwerken
Beknopte beschrijving:
BRUSSEL – Internationale Instellingen - Schrijnwerken
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Regio Brussel, Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2, 1060 BRUSSEL BE, DELEPELEIRE PASCAL
+32 25416695
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26962
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
BRUSSEL
1060
DELEPELEIRE PASCAL
Telefoon: +32 25416695
Pascal.Delepeleire@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366824
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366824
Regie der Gebouwen - Operationele dienst Brussel
De offertes moeten worden verzonden per mail naar het adres _hidden_@buildingsagency.be
Brussel
freemarket.BRU@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366824

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


BRUSSEL - Internationale Instellingen - Schrijnwerken


BRUSSEL - Internationale Instellingen - Schrijnwerken


AFDELING: PROCEDURE


BRU-2020-302352-65-DP-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-02-28
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-12