Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 370721 (2020-509849)
Referentienummer:Haven van Brussel-bb csc tir-F05_0
Publicatie datum:24/03/2020
Uiterste datum:30/04/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht, nutssectoren
Procedure type:Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Overheidsopdracht voor diensten inzake de opmaak van een ontwikkelingsvisie voor het TIR centrum in de haven van Brussel
Beknopte beschrijving:
Overheidsopdracht voor diensten inzake de opmaak van een ontwikkelingsvisie voor het TIR centrum in de haven van Brussel
Aanbestedende overheid:
Haven van Brussel, Redersplein 6, 1000 Brussel BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Haven van Brussel
Nationaal identificatienummer: 0249.268.719_22826
Redersplein 6
Brussel
1000
acallens@port.brussels
http://port.brussels
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370721
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370721

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Overheidsopdracht voor diensten inzake de opmaak van een ontwikkelingsvisie voor het TIR centrum in de haven van Brussel


Haven van Brussel-bb csc tir-F05_0

Overheidsopdracht voor diensten inzake de opmaak van een ontwikkelingsvisie voor het TIR centrum in de haven van Brussel


Overheidsopdracht voor diensten inzake de opmaak van een ontwikkelingsvisie voor het TIR centrum in de haven van Brussel


Gunningscriteria
Aanvang 2020-06-01

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-04-30
Plaatselijke tijd: 16:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-03-24