Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 380006 (2020-522187)
Referentienummer:Haven van Brussel-CSC BB 1337-F05_0
Publicatie datum:26/06/2020
Uiterste datum:22/07/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht, nutssectoren
Procedure type:Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Raamovereenkomst met betrekking tot de uitvoering van de HR-strategie in de Haven van Brussel
Beknopte beschrijving:
Raamovereenkomst met betrekking tot de uitvoering van de HR-strategie in de Haven van Brussel
Aanbestedende overheid:
Haven van Brussel, Redersplein 6, 1000 Brussel BE
+32 24215708
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
27/06/2020 2020-522214 2020-522187 0_E2
26/06/2020 2020-522187 0
26/06/2020 2020-522187 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Haven van Brussel
Nationaal identificatienummer: 0249.268.719_22826
Redersplein 6
Brussel
1000
Telefoon: +32 24215708
bdehemptinne@port.brussels
http://port.brussels
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380006
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380006
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Haven+van+Brussel-CSC+BB+1337-F05
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=30590

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Raamovereenkomst met betrekking tot de uitvoering van de HR-strategie in de Haven van Brussel


Haven van Brussel-CSC BB 1337-F05_0

Raamovereenkomst met betrekking tot de uitvoering van de HR-strategie in de Haven van Brussel


Raamovereenkomst met betrekking tot de uitvoering van de HR-strategie in de Haven van Brussel


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 24

tweemaal één jaar op beslissing van de Haven (cfr lastenboek)


Zie lastenboek


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-07-22
Plaatselijke tijd: 16:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-06-26