Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 380006 (2020-522214)
Relatie: 2020-522187 
Referentienummer:Haven van Brussel-CSC BB 1337-F05_0
Publicatie datum:27/06/2020
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Kennisgeving van aanvullende informatie of rectificatie
Procedure type:Onbekend
Market type:NA
Regio: Brussel
Onderwerp:
Raamovereenkomst met betrekking tot de uitvoering van de HR-strategie in de Haven van Brussel
Beknopte beschrijving:
Raamovereenkomst met betrekking tot de uitvoering van de HR-strategie in de Haven van Brussel
Aanbestedende overheid:
Haven van Brussel, Redersplein 6, 1000 Brussel BE
+32 24215708
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
27/06/2020 2020-522214 2020-522187 0_E2
26/06/2020 2020-522187 0
26/06/2020 2020-522187 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Haven van Brussel
Nationaal identificatienummer: 0249.268.719_22826
Redersplein 6
Brussel
1000
Telefoon: +32 24215708
bdehemptinne@port.brussels
http://port.brussels
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380006

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Raamovereenkomst met betrekking tot de uitvoering van de HR-strategie in de Haven van Brussel


Haven van Brussel-CSC BB 1337-F05_0

Raamovereenkomst met betrekking tot de uitvoering van de HR-strategie in de Haven van Brussel


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-06-27
BE001
Referentie van de aankondiging: 2020-522187
Originele datum van verzending: 2020-06-26

documenten