Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 383009 (2020-526207)
Referentienummer:FEDASIL_LUBBEEK-2020 1797-F50_0
Publicatie datum:30/07/2020
Uiterste datum:13/08/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Betreffende aankoop van straatmeubilair ( afvalbak ) voor het opvangcentrum van Fedasil Zoutleeuw.
Beknopte beschrijving:
Betreffende aankoop van straatmeubilair ( afvalbak )voor het opvangcentrum van Fedasil Zoutleeuw.
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_Zoutleeuw, Zoutleeuwse Steenweg 11, 3440 Zoutleeuw BE, Richard Mawet
+32 011495507
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_Zoutleeuw
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_530303
Zoutleeuwse Steenweg 11
Zoutleeuw
3440
Richard Mawet
Telefoon: +32 011495507
Richard.mawet@fedasil.be
www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383009
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383009

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Betreffende aankoop van straatmeubilair ( afvalbak ) voor het opvangcentrum van Fedasil Zoutleeuw.


Zoutleeuw


Betreffende aankoop van straatmeubilair ( afvalbak )

voor het opvangcentrum van Fedasil Zoutleeuw.


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_LUBBEEK-2020 1797-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-08-13
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-07-30