Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 390108 (2020-536464)
Referentienummer:AQFINFRA-A0174032/1-F50_0
Publicatie datum:15/10/2020
Uiterste datum:24/11/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
A0174032/1 - plaatsing roostergoedwaspers en afvoerschroef drijflaag en vetten
Beknopte beschrijving:
A0174032/1 - plaatsing roostergoedwaspers en afvoerschroef drijflaag en vettenDe werken omvatten in grote lijnen:• Plaatsing van een roostergoedwaspers op het influent• Plaatsing van een afvoerschroef voor afvoer van drijflaag en vet thv de zandvanger• Elektrische en bouwkundige werken ter hoogte van de nieuwe installaties
Aanbestedende overheid:
Aquafin NV - Directie Infrastructuur, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar BE, Dhr. Ben Snoeks
+32 34504511
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer: 0440.691.388_173
Dijkstraat 8
Aartselaar
2630
Dhr. Ben Snoeks
Telefoon: +32 34504511
aanbestedingen@aquafin.be
www.aquafin.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=390108
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=390108
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AQFINFRA-A0174032%2F1-F50
Vennootschap van privaatrecht
Waterzuivering

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


A0174032/1 - plaatsing roostergoedwaspers en afvoerschroef drijflaag en vetten


Liedekerke


A0174032/1 - plaatsing roostergoedwaspers en afvoerschroef drijflaag en vetten

De werken omvatten in grote lijnen:

• Plaatsing van een roostergoedwaspers op het influent

• Plaatsing van een afvoerschroef voor afvoer van drijflaag en vet thv de zandvanger

• Elektrische en bouwkundige werken ter hoogte van de nieuwe installaties


AFDELING: PROCEDURE


AQFINFRA-A0174032/1-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-11-24
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek

Gezien met de aard van de locatie een aantal specifieke moeilijkheden gepaard gaan, wordt aan de aannemer verplicht vóór zijn prijsopmaak de plaats der werken te bezichtigen. Dit plaatsbezoek wordt éénmalig georganiseerd op 10/11/20 van 9 tot 15u. De aanwezigheid dient te worden bevestigd aan de projectverantwoordelijke Ben Snoeks 0473 77 19 28.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-10-15