Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 393718 (2020-541894)
Referentienummer:Merelbeekse Sociale Woningen-PPP0QO-210/9020/2019 -028-F03_0
Publicatie datum:19/11/2020
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Bouwen van 36 appartementen in de Bergbosstraat te Merelbeke
Beknopte beschrijving:
Dit dossier betreft het bouwen van 36 appartementen op 2 verschillende aanliggende percelen in de Bergbosstraat te 9820 Merelbeke.Perceel 1: Perceel "Van De Velde" Bouw van 18 appartementen op het perceel gelegen te Bergbosstraat 33-35 te 9820 MerelbekePerceel 2: Perceel "Artenys"Bouw van 18 appartementen op het braakliggend perceel gelegen naast Bergbosstraat 55 te 9820 Merelbeke
Aanbestedende overheid:
Habitare+ cvba so, Tolpoortstraat 141, 9800 Deinze BE, De heer Guido Lenaert
+32 93622226
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Habitare+ cvba so
Nationaal identificatienummer: 0400.189.831
Tolpoortstraat 141
Deinze
9800
De heer Guido Lenaert
Telefoon: +32 93622226
guido.lenaert@habitareplus.be
https://www.habitareplus.be/
Sociale huisvestingsmaatschappij

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Bouwen van 36 appartementen in de Bergbosstraat te Merelbeke


2019 -028

Dit dossier betreft het bouwen van 36 appartementen op 2 verschillende aanliggende percelen in de Bergbosstraat te 9820 Merelbeke.

Perceel 1: Perceel "Van De Velde"

Bouw van 18 appartementen op het perceel gelegen te Bergbosstraat 33-35 te 9820 Merelbeke

Perceel 2: Perceel "Artenys"

Bouw van 18 appartementen op het braakliggend perceel gelegen naast Bergbosstraat 55 te 9820 Merelbeke


Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5327453.30

Perceel "Van De Velde": Bouwen van 18 appartementen te Bergbosstraat 33-35 te 9820 Merelbeke


Perceel nr.: 1

Bergbosstraat, 9820 Merelbeke


Dit betreft het bouwen van 18 appartementen (inclusief omgevingsaanleg) in de Bergbosstraat 33-35 te 9820 Merelbeke.


Gunningscriteria
Prijs

Perceel "Artenys": Bouwen van 18 appartementen in de Bergbosstraat te 9820 Merelbeke


Perceel nr.: 2

Bergbosstraat, 9820 Merelbeke


Dit betreft het bouwen van 18 appartementen (inclusief omgevingsaanleg) in de Bergbosstraat naast het nummer 55 te 9820 Merelbeke.


Gunningscriteria
Prijs

AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Opdracht nr.: 2019 -028
Perceel nr.: 1

Perceel "Van De Velde": Bouwen van 18 appartementen te Bergbosstraat 33-35 te 9820 Merelbeke


Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-11-17
Aantal inschrijvingen: 4
0
0
Naam en adres van de contractant:
B.B.C. nv
Eugene Bekaertlaan 51
Waregem
8790
Telefoon: +32 56689091
info@bekaert-bbc.be
Fax: +32 56680838
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2930377.23
Opdracht nr.: 2019 -028
Perceel nr.: 2

Perceel "Artenys": Bouwen van 18 appartementen in de Bergbosstraat te 9820 Merelbeke


Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-11-17
Aantal inschrijvingen: 3
0
0
Naam en adres van de contractant:
B.B.C. nv
Eugene Bekaertlaan 51
Waregem
8790
Telefoon: +32 56689091
info@bekaert-bbc.be
Fax: +32 56680838
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2397076.07

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad Van State
nvt
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-11-19