Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 393712 (2020-541839)
Referentienummer:FEDASIL_STEENOKKERZEEL-2020 2356-F50_0
Publicatie datum:19/11/2020
Uiterste datum:03/12/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Aankoop van hangsloten
Beknopte beschrijving:
Aankoop van 50 hangsloten met masterkey
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_STEENOKKERZEEL, Keizerinlaan 2, 1820 Steenokkerzeel BE
+32 27552360
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_STEENOKKERZEEL
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510144
Keizerinlaan 2
Steenokkerzeel
1820
Telefoon: +32 27552360
joris.uyttendaele@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=393712
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=393712

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aankoop van hangsloten


Aankoop van 50 hangsloten met masterkey


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_STEENOKKERZEEL-2020 2356-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-12-03
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-11-19