N. 399172 (2021-502541) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 26 februari 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 399172 (2021-502541)
Referentienummer:BRU-2021-230092-08-CVN-F50_0
Publicatie datum:21/01/2021
Uiterste datum:11/02/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
BRUSSEL – FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Résidence Palace - VERNIEUWEN VAN EEN DUBBELE BRANDWERENDE DEUR, VOORZIEN VAN EEN PANIEKSLUITING
Beknopte beschrijving:
BRUSSEL – FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Résidence Palace - VERNIEUWEN VAN EEN DUBBELE BRANDWERENDE DEUR, VOORZIEN VAN EEN PANIEKSLUITING
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Regio Brussel, Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2, 1060 BRUSSEL BE, Conny Van Nuffel
+32 478668355
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26962
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
BRUSSEL
1060
Conny Van Nuffel
Telefoon: +32 478668355
conny.vannuffel@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=399172
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=399172
Regie der Gebouwen - Operationele dienst Brussel
De offertes moeten worden verzonden per mail naar het adres _hidden_@buildingsagency.be
Brussel
1000
freemarket.BRU@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=399172

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


BRUSSEL - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Résidence Palace - VERNIEUWEN VAN EEN DUBBELE BRANDWERENDE DEUR, VOORZIEN VAN EEN PANIEKSLUITING


BRUSSEL - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Résidence Palace - VERNIEUWEN VAN EEN DUBBELE BRANDWERENDE DEUR, VOORZIEN VAN EEN PANIEKSLUITING


AFDELING: PROCEDURE


BRU-2021-230092-08-CVN-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-02-11
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-01-21