N. 402002 (2021-506461) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 11 mei 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 402002 (2021-506461)
Referentienummer:CPAS Bruxelles-10351-F02_0
Publicatie datum:19/02/2021
Uiterste datum:16/03/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
« Uitvoering van vastgoedexpertises voor de onroerende goederen van het OCMW van Brussel »
Beknopte beschrijving:
De raamovereenkomst is opgedeeld in volgende percelen:• Perceel 1: « Onroerende goederen gesitueerd in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest »• Perceel 2: « Onroerende goederen gesitueerd in het Waalse Gewest »• Perceel 3: « Onroerende goederen gesitueerd in volgende gemeenten: Aarschot, Bertem, Boortmeerbeek, Grimbergen, Haacht, Huldenberg, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Kortenberg, Kraainem, Machelen, Overijse, Steenokkerzeel, Tervuren, Vilvoorde, Zaventem Zemst »• Perceel 4: « Onroerende goederen gesitueerd in volgende gemeenten: Affligem, Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Gooik, Halle, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint- Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Wemmel, Ninove ».
Aanbestedende overheid:
OCMW van Brussel, Hoogstraat 298 a, 1000 Brussel BE, Uitsluitend via het forum geopend bij https://enot.publicprocurement.be
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
16/03/2021 2021-509814 2021-506461 1_E1
19/02/2021 2021-506461 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


OCMW van Brussel
Nationaal identificatienummer: 0212.346.955_22226
Hoogstraat 298 a
Brussel
1000
Uitsluitend via het forum geopend bij https://enot.publicprocurement.be
centraledachats@cpasbxl.brussels
http://cpasbxl.brussels/fr/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=402002
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=402002
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=CPAS+Bruxelles-10351-F02
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=34598

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


« Uitvoering van vastgoedexpertises voor de onroerende goederen van het OCMW van Brussel »


CPAS Bruxelles-10351-F02_0

De raamovereenkomst is opgedeeld in volgende percelen:

• Perceel 1: « Onroerende goederen gesitueerd in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest »

• Perceel 2: « Onroerende goederen gesitueerd in het Waalse Gewest »

• Perceel 3: « Onroerende goederen gesitueerd in volgende gemeenten: Aarschot, Bertem, Boortmeerbeek, Grimbergen, Haacht, Huldenberg, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Kortenberg, Kraainem, Machelen, Overijse, Steenokkerzeel, Tervuren, Vilvoorde, Zaventem Zemst »

• Perceel 4: « Onroerende goederen gesitueerd in volgende gemeenten: Affligem, Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Gooik, Halle, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint- Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Wemmel, Ninove ».


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

« Onroerende goederen gesitueerd in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest »


Perceel nr.: 1

Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Uitvoering van vastgoedexpertises

op Onroerende goederen gesitueerd in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest »


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 12

Looptijd van de raamovereenkomst: 36 maanden

Looptijd van de de deelopdrachten:

De eerste deelopdracht wordt voorzien voor een initiale periode van 12 maanden en mag 2 maal stilzwijgend verlengd worden. De maximumlooptijd van deze deelopdracht bedraagt bijgevolg 36 maanden.


« Onroerende goederen gesitueerd in het Waalse Gewest »


Perceel nr.: 2

Waalse Gewest


Uitvoering van vastgoedexpertises op onroerende goederen gesitueerd in het Waalse Gewest


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 12

Looptijd van de raamovereenkomst: 36 maanden

Looptijd van de de deelopdrachten:

De eerste deelopdracht wordt voorzien voor een initiale periode van 12 maanden en mag 2 maal stilzwijgend verlengd worden. De maximumlooptijd van deze deelopdracht bedraagt bijgevolg 36 maanden.


« Onroerende goederen gesitueerd in volgende gemeenten: Aarschot, Bertem, Boortmeerbeek, Grimbergen, Haacht, Huldenberg, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Kortenberg, Kraainem, Machelen, Overijse, ...


Perceel nr.: 3

Aarschot, Bertem, Boortmeerbeek, Grimbergen, Haacht, Huldenberg, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Kortenberg, Kraainem, Machelen, Overijse, Steenokkerzeel, Tervuren, Vilvoorde, Zaventem Zemst


Uitvoering van vastgoedexpertises op onroerende goederen gesitueerd in de volgende gemeenten: Aarschot, Bertem, Boortmeerbeek, Grimbergen, Haacht, Huldenberg, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Kortenberg, Kraainem, Machelen, Overijse, Steenokkerzeel, Tervuren, Vilvoorde, Zaventem Zemst


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 12

Looptijd van de raamovereenkomst: 36 maanden

Looptijd van de de deelopdrachten:

De eerste deelopdracht wordt voorzien voor een initiale periode van 12 maanden en mag 2 maal stilzwijgend verlengd worden. De maximumlooptijd van deze deelopdracht bedraagt bijgevolg 36 maanden.


« Onroerende goederen gesitueerd in volgende gemeenten: Affligem, Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Gooik, Halle, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Pepingen, ...


Perceel nr.: 4

Affligem, Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Gooik, Halle, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint- Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Wemmel, Ninove


Uitvoering van vastgoedexpertises op onroerende goederen gesitueerd in de volgende gemeenten: Affligem, Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Gooik, Halle, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint- Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Wemmel, Ninove


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 12

Looptijd van de raamovereenkomst: 36 maanden

Looptijd van de de deelopdrachten:

De eerste deelopdracht wordt voorzien voor een initiale periode van 12 maanden en mag 2 maal stilzwijgend verlengd worden. De maximumlooptijd van deze deelopdracht bedraagt bijgevolg 36 maanden.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


De inschrijver dient vastgoedmakelaar of expert landmeter te zijn.

Voor de expert landemeter, moet hij vermeld zijn op de gepubliceerd lijst: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-oprichten/toegang-tot-het-beroep/landmeters-experten/tabel-van-landmeters-experten

Voor vastgoedmakelaar, moet hij vermeld zijn op de gepubliceerde lijst: https://www.biv.be


Een lijst met de voornaamste prestaties uitgevoerd in de loop van de laatste drie jaar, met vermelding van het type onroerend goed, de datum van de prestatie en bestemmeling (privé of openbaar).


Voor Perceel 1: « Onroerende goederen gesitueerd in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest »

Een totaal van 9 expertises (ongeacht de geografische ligging van het geëxpertiseerde onroerend goed), met:

- 3 expertises van opbrengsteigendommen

- 3 expertises van kantoorgebouwen

- 3 expertises van bebouwbaar terrein

Voor Perceel 2: « Onroerende goederen gesitueerd in het Waalse Gewest »

Een totaal van 9 expertises (ongeacht de geografische ligging van het geëxpertiseerde onroerend goed), met ten minste:

- 3 expertises van bouwgronden

- 3 expertises van niet bebouwbaar terrein ( bos, landbouw, .…)

- 3 Bijkomende expertises (inschrijver kiest aard van vastgoed)

Voor Perceel 3: « Onroerende goederen gesitueerd in volgende gemeenten: Aarschot, Bertem, Boortmeerbeek, Grimbergen, Haacht, Huldenberg, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Kortenberg, Kraainem, Machelen, Overijse, Steenokkerzeel, Tervuren, Vilvoorde, Zaventem Zemst »

Een totaal van 9 expertises (ongeacht de geografische ligging van het geëxpertiseerde onroerend goed), met ten minste:

- 3 expertises van bouwgronden

- 3 expertises van niet bebouwbaar terrein ( bos, landbouw, .…)

- 3 Bijkomende expertises (inschrijver kiest aard van vastgoed)

Voor Perceel 4: « Onroerende goederen gesitueerd in volgende gemeenten: Affligem, Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Gooik, Halle, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint- Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Wemmel, Ninove »

Een totaal van 9 expertises (ongeacht de geografische ligging van het geëxpertiseerde onroerend goed) met ten minste:

- 3 expertises van bouwgronden

- 3 expertises van niet bebouwbaar terrein ( bos, landbouw, .…)

- 3 Bijkomende expertises (inschrijver kiest aard van vastgoed)

Indien de kandidaat een deelnemingsaanvraag indient voor verschillende percelen, moet het minimum aantal referenties (expertises) gelijk zijn aan de som van voorziene expertises voor elk perceel waarvoor hij zich kandidaat stelt.

Voorbeeld: een kandidaat kan enkel en alleen geselecteerd worden voor percelen 1 en 2 indien hij 18 verschillende referenties kan voorleggen, met ten minste:

- 3 expertises van opbrengsteigendommen

3 expertises van kantoorgebouwen

3 expertises van bebouwbaar terrein

- 3 expertises van bouwgronden

- 3 expertises van niet bebouwbaar terrein ( bos, landbouw, .…)

- 3 Bijkomende expertises (inschrijver kiest aard van vastgoed)

Daarom kan een referentie die voor één perceel is gegeven, niet opnieuw worden gebruikt voor een ander perceel.


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


3
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-03-16
Plaatselijke tijd: 13:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


*Door deel te nemen aan de plaatsingsprocedure voor de raamovereenkomst, verklaart de inschrijver dat noch hij, noch de eventuele boven vernoemde entiteiten, zich in een geval van uitsluiting bevinden waarnaar wordt verwezen in artikels 67 tot 69 van de wet van 17 juin 2016.

*Alle eventuele vragen en antwoorden met betrekking tot deze raamovereenkomst zullen behandeld worden via het forum dat geactiveerd wordt op de site e-notification en bereikbaar via de volgende link:

https://enot.publicprocurement.be/changeLanguage.do?language=nl-NL

De potentiële inschrijvers hebben de verplichting zich aan te melden op de site om hun vragen te kunnen stellen en de antwoorden te raadplegen op de vragen die door henzelf of door andere potentiële inschrijvers gesteld werden.

Ze zullen NIET geïnformeerd worden over ieder nieuw antwoord op een vraag die gesteld werd betreffende deze raamovereenkomst. Ze zullen dus zelf regelmatig het forum moeten raadplegen om op de hoogte te blijven.


Beroepsinstantie
Conseil d'Etat
Rue de la sciences 33
Bruxelles
1040
Beroepsprocedure

Een schorsingsberoep kan bij de Raad van State ingediend worden binnen de 15 dagen na de bekendmaking van de aankondiging van opdracht of van de datum van de notificatie van de gunningsbeslissing, uitsluitend volgens een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

Een vernietigingsberoep kan bij de Raad van State ingediend worden binnen de 60 dagen na de bekendmaking van de aankondiging van opdracht of na de notificatie van de gunningsbeslissing. Het beroep wordt ingediend met een gedagtekende aanvraag die door u of door een advocaat moet ondertekend worden.

De aanvraag moet per aangetekende brief gestuurd worden naar de Eerste Voorzitter van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 in 1040 Brussel, ofwel per elektronische procedure via de site http://eproadmin.raadvst-consetat.be/.


Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Conseil d'Etat
Rue de la sciences 33
Bruxelles
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-02-19