N. 406957 (2021-513347) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 21 april 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 406957 (2021-513347)
Referentienummer:Dendermonde-PPP005-2253/1005/2020/225-F03_0
Publicatie datum:06/04/2021
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Leveringen
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Leveren van klein kantoormateriaal
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Stad Dendermonde, Fr. Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde BE, Mevrouw Marianne De Coster
+32 52251062
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stad Dendermonde
Nationaal identificatienummer: BE 0207.445.584
Fr. Courtensstraat 11
Dendermonde
9200
Mevrouw Marianne De Coster
Telefoon: +32 52251062
marianne.decoster@dendermonde.be
https://www.dendermonde.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Leveren van klein kantoormateriaal


2020/2253/MDC

zie II.2.4


Totale waarde van de opdracht/het perceel: 573.11

diverse locaties


Leveren van klein kantoormateriaal


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Bestelling
Weging: 15
Kwaliteitscriterium
Naam: Levering
Weging: 15
Prijs
Weging: 70

AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 001-000000
Opdracht nr.: 2020/2253/MDC

Leveren van klein kantoormateriaal


Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-04-02
Aantal inschrijvingen: 3
0
0
3
Naam en adres van de contractant:
LUMAP NV
WESTERRING 35
OUDENAARDE
9700
Telefoon: +32 55331212
info@lumap.be
Fax: +32 55331211
www.lumap.be
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 573.11

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-04-06