N. 409471 (2021-516904) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 22 juni 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 409471 (2021-516904)
Referentienummer:BRU-2021-232208-113L-F50_0
Publicatie datum:30/04/2021
Uiterste datum:21/05/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
Brussel - WTC - Levering en plaatsing van fietsenstalling voldoet aan de eisen van de exploitatievergunning
Beknopte beschrijving:
Brussel - WTC - Levering en plaatsing van fietsenstalling voldoet aan de eisen van de exploitatievergunning
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Regio Brussel, Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2, 1060 BRUSSEL BE, Van de Vanne Marc
+32 491893348
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26962
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
BRUSSEL
1060
Van de Vanne Marc
Telefoon: +32 491893348
marc.vandevenne@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=409471
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=409471
Regie der Gebouwen - Operationele dienst Brussel
De offertes moeten worden verzonden per mail naar het adres _hidden_@buildingsagency.be
Brussel
1000
freemarket.BRU@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=409471

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Brussel - WTC - Levering en plaatsing van fietsenstalling voldoet aan de eisen van de exploitatievergunning


Brussel - WTC - Levering en plaatsing van fietsenstalling voldoet aan de eisen van de exploitatievergunning


AFDELING: PROCEDURE


BRU-2021-232208-113L-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-05-21
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Het bestek en al zijn bijlagen zoals meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken.

U kan het ingevulde en ondertekende bestelformulier bij voorkeur per mail overmaken op het adres vermeld in het bestelformulier. Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per mail een beveiligde link waarmee u de opdrachtdocumenten kan downloaden.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-04-30