N. 413664 (2021-522744) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 413664 (2021-522744)
Referentienummer:VRW-2021-411342-13863-WISC-F50_0
Publicatie datum:09/06/2021
Uiterste datum:24/06/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
GENT - REGIE DER GEBOUWEN - Veiligheidscoördinatie
Beknopte beschrijving:
GENT - REGIE DER GEBOUWEN - Veiligheidscoördinatie
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West, Oude Gentweg, 75A, 8000 BRUGGE BE, Frederick Zwaenepoel
+32 478971331
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26959
Oude Gentweg, 75A
BRUGGE
8000
Frederick Zwaenepoel
Telefoon: +32 478971331
frederick.zwaenepoel@regiedergebouwen.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=413664
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=413664
Regie der Gebouwen - VRW
De offertes moeten worden verzonden per mail naar het adres _hidden_@buildingsagency.be
BRUGGE
8000
Frederick Zwaenepoel
Telefoon: +32 478971331
frederick.zwaenepoel@regiedergebouwen.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=303422

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


GENT - REGIE DER GEBOUWEN - Veiligheidscoördinatie


GENT - REGIE DER GEBOUWEN - Veiligheidscoördinatie


AFDELING: PROCEDURE


VRW-2021-411342-13863-WISC-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-06-24
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Het bestek en al zijn bijlagen zoals meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken. U moet het ingevulde en ondertekende bestelformulier overmaken aan bij voorkeur per e-mail _hidden_@buildingsagency.be (of anders per telefax of via de post). Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per e-mail de opdrachtdocumenten.

MEER INFO:

Frederick Zwaenepoel

frederick.zwaenepoel@buildingsagency.be

+32 478971331

Wim Schepers

wim.schepers@buildingsagency.be

+32 473307695

PLAATSBEZOEK MOGELIJK NA AFSPRAAK


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-06-09