N. 413672 (2021-522753) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 413672 (2021-522753)
Referentienummer:FEDASIL_BROECHEM-FEDASIL 2021 1185-F50_0
Publicatie datum:09/06/2021
Uiterste datum:01/07/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
AANKOOP REKKEN GEGALVANISEERD STAAL
Beknopte beschrijving:
AANKOOP REKKEN GEGALVANISEERD STAAL
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_BROECHEM, Van den Nestlaan 104, 2520 Broechem BE, Sarah De Jonghe
+32 37271260
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_BROECHEM
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510058
Van den Nestlaan 104
Broechem
2520
Sarah De Jonghe
Telefoon: +32 37271260
sarah.dejonghe@fedasil.be
http://fedasil.be/nl/center/770
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=413672
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=413672

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


AANKOOP REKKEN GEGALVANISEERD STAAL


AANKOOP REKKEN GEGALVANISEERD STAAL


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_BROECHEM-FEDASIL 2021 1185-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-07-01
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-06-09