N. 418070 (2021-528770) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 418070 (2021-528770)
Referentienummer:SDV-20215701Bis-F50_0
Publicatie datum:19/07/2021
Uiterste datum:18/08/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Onbekend
Market type:Leveringen
Regio: Henegouwen
Onderwerp:
Verkoop van 3 vrachtwagenplatformen IVECO DOLL in Doornik
Beknopte beschrijving:
Verkoop van 3 vrachtwagenplatformen IVECO DOLL in Doornik. "Toebehorend aan Defensie - Offerte - aanvraag"
Aanbestedende overheid:
MRMP-SDV - Verkoopdienst, Eversestraat, 1 - BOX 29, 1140 Evere BE
+32 24415365
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


MRMP-SDV - Verkoopdienst
Nationaal identificatienummer: 0308.357.555_35
Eversestraat, 1 - BOX 29
Evere
1140
Telefoon: +32 24415365
Alexandra.Huart@mil.be
https://www.mil.be/fr/page/la-vente
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418070
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418070

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Verkoop van 3 vrachtwagenplatformen IVECO DOLL in Doornik


Doornik


Verkoop van 3 vrachtwagenplatformen IVECO DOLL in Doornik. "Toebehorend aan Defensie - Offerte - aanvraag"


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
SDV-20215701Bis-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-08-18
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Voor aanvullende info en/of teolichting betreffende de verkoopprocedure en/of de toestand & karakteristieken van het material: cfr. website www.mil.be/sales


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-19