N. 422644 (2021-535314) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 422644 (2021-535314)
Referentienummer:JUST-DGEPI-BBL-SCRTP/Accessoires de serrurerie-F50_0
Publicatie datum:13/09/2021
Uiterste datum:26/10/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
Justitie/DGEPI/CDRGA/Toebehoren voor sloten
Beknopte beschrijving:
Levering van toebehoren voor sloten in de werkhuis SEREL - Gevangenis Berkendael, Berkendaelstraat, 42 - 1190 Brussel
Aanbestedende overheid:
DG Penitentiaire Inrichtingen, Willebroekkaai 33, 1000 Brussel BE, Henri Deville
+32 25428525
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


DG Penitentiaire Inrichtingen
Nationaal identificatienummer: 0308.357.753_17568
Willebroekkaai 33
Brussel
1000
Henri Deville
Telefoon: +32 25428525
henri.deville@just.fgov.be
http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=4226
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=4226
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422644
http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422644

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Justitie/DGEPI/CDRGA/Toebehoren voor sloten


Levering van toebehoren voor sloten in de werkhuis SEREL - Gevangenis Berkendael, Berkendaelstraat, 42 - 1190 Brussel


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Levering van elektromagnetische spoelen met beweegbare magneetkern voor sloten


Perceel nr.: 1

Levering van noten voor sloten


Perceel nr.: 2

Levering van spies in laiton voor sloten


Perceel nr.: 3

AFDELING: PROCEDURE


JUST-DGEPI-BBL-SCRTP/Accessoires de serrurerie-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-10-26
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-13