N. 425819 (2021-540004) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 2 oktober 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 425819 (2021-540004)
Referentienummer:MRMP-L/S-20LS110-F18_0
Publicatie datum:12/10/2021
Uiterste datum:
Gunningsdatum:
 
Type:Gunning, defensie
Procedure type:Onbekend
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
20LS110
Beknopte beschrijving:
Meerjarige (2020-2026) gemengde opdracht van diensten voor de installatie van banden op velg uitgerust met Run Flat Inserts in de installaties van CC R&A in Rocourt ten voordele van Defensie en de Federale Politie.
Aanbestedende overheid:
MRMP-L/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie "Land Systems " - Ondersectie "Diensten ", Eversestraat, 1, 1140 Evere BE, Vanacker Joachim André
+32 0244-15427
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


BE001
Archief
SPF/FOD P-O
Wetstraat 51
1040
Wetstraat 51
Telefoon: +32 27408000
revise@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be
Referentie van de aankondiging: 2021-540004

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


MRMP-L/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie "Land Systems " - Ondersectie "Diensten "
Eversestraat, 1
Evere
1140
Vanacker Joachim André
Telefoon: +32 0244-15427
Joachim.vanacker@mil.be
https://www.mil.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425819
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MRMP-L%2FS-20LS110-F17
Fed Pol
Avenue de la Cavalerie 1
Bruxelles
1050
Fed Pol
Avenue de la Cavalerie
Brussel
1050

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


20LS110
1

Rocourt


Meerjarige (2020-2026) gemengde opdracht van diensten voor de installatie van banden op velg uitgerust met Run Flat Inserts in de installaties van CC R&A in Rocourt ten voordele van Defensie en de Federale Politie.


695410.00
21.00

AFDELING: PROCEDURE


Niet-openbare procedure
MRMP-L/S-20LS110-F18

AFDELING: GUNNING EN RESULTATEN


20LS110
17/11/2020
2
2
VP LAM Holding
Chaussée de Zellik 25/27
Bruxelles
1082
890410.00
21.00
695410.00
21.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Raad van Staat
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
CEPINA
Stuiversstraat 8
BRUSSEL
1000
info@cepina-cepani.be
Telefoon: +32 25150835
Fax: +32 25150875
12/10/2021