N. 430053 (2021-546637) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 430053 (2021-546637)
Relatie: 2021-512885 
Referentienummer:Brugge-BRUGGE-2021-026-FG-F03_0
Publicatie datum:25/11/2021
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Raamovereenkomst aanpassing bushaltes (2021-2024).
Beknopte beschrijving:
Naar aanleiding van het nieuwe openbaar vervoersplan worden de bestaande bushaltes ofwel verwijderd, ofwel aangepast ofwel worden er nieuwe bushaltes aangelegd. Elke ingreep kreeg een prioriteit toegekend. De ingrepen met prioriteit 1 moeten uitgevoerd zijn voor de invoering van het nieuwe openbaar vervoersplan (eind 2021).
Aanbestedende overheid:
Brugge, Burg 12, 8000 Brugge BE, Joachim Calcoen
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Brugge
Nationaal identificatienummer: 0207.528.035_22859
Burg 12
Brugge
8000
Joachim Calcoen
joachim.calcoen@brugge.be
http://brugge.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430053
TMVW
Stropstraat 1
Gent
9000
Joachim Calcoen
joachim.calcoen@brugge.be
http://brugge.be
http://brugge.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Raamovereenkomst aanpassing bushaltes (2021-2024).


Brugge-BRUGGE-2021-026-FG-F03_0

Naar aanleiding van het nieuwe openbaar vervoersplan worden de bestaande bushaltes ofwel verwijderd, ofwel aangepast ofwel worden er nieuwe bushaltes aangelegd. Elke ingreep kreeg een prioriteit toegekend. De ingrepen met prioriteit 1 moeten uitgevoerd zijn voor de invoering van het nieuwe openbaar vervoersplan (eind 2021).


Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1850125.00

Diverse locaties.


Raamovereenkomst aanpassing bushaltes (2021-2024).


Gunningscriteria
Prijs

AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1

Raamcontract aanpassing bushaltes (2021-2024)


Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-08-23
Aantal inschrijvingen: 8
Naam en adres van de contractant:
Audenaert André bvba (contract 1)
Veldmeersstraat 31
Laarne
9270
Naam en adres van de contractant:
Tibergyn nv (contract 2)
Nijverheidslaan 54
Gullegem
8560
Naam en adres van de contractant:
Rezuni bv (contract 3)
Grotekapellelaan 95A
Lede
9340
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2215876.32

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
College van Burgemeester en Schepenen
Burg 12
Brugge
8000
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Overheidsopdrachten
Blinde Ezelstraat 1 - 3
Brugge
8000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-25