N. 430042 (2021-546660) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 430042 (2021-546660)
Referentienummer:CPAS de Saint-Gilles-PPP18T-305/1016/CSC 2021 -F50_0
Publicatie datum:25/11/2021
Uiterste datum:16/12/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Bouw van volledige sanitaire voorzieningen (toiletten, douches, kleedkamers) voor het Saint Gilles Resto du Coeur in de Bosniestraat 22
Beknopte beschrijving:
Bouw van volledige sanitaire voorzieningen (toiletten, douches, kleedkamers) voor het Saint Gilles Resto du Coeur in de Bosniestraat 22
Aanbestedende overheid:
OCMW Sint Gillis, Fernand Bernierstraat 40, 1060 Brussel (Sint-Gillis) BE, De heer Khaled SOR
+32 26005457
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


OCMW Sint Gillis
Fernand Bernierstraat 40
Brussel (Sint-Gillis)
1060
De heer Khaled SOR
Telefoon: +32 26005457
ksor@cpasstgilles.irisnet.be
Fax: +32 26005419
http://cpas1060.be/
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/305/18T/2021
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Bouw van volledige sanitaire voorzieningen (toiletten, douches, kleedkamers) voor het Saint Gilles Resto du Coeur in de Bosniestraat 22


Resto du coeur de Saint Gilles Rue de Bosnie 22 1060 Saint Gilles, 1060 Brussel (Sint-Gillis)


zie II.1.1


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Vereiste erkenning: D10 (Tegelwerk), klasse 1


AFDELING: PROCEDURE


CSC 2021 068
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-12-16
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-25