N. 446270 (2022-518052) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 4 juni 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 446270 (2022-518052)
Referentienummer:VKB LRN-3399.2-F02_0
Publicatie datum:12/05/2022
Uiterste datum:06/07/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Verbouwingswerken en uitbreiding schoolgebouw Vrije Basisschool Sint-Kristoffel, gelegen in de Schoolstraat 90 te 8650 Houthulst.
Beknopte beschrijving:
Verbouwingswerken en uitbreiding schoolgebouw Vrije Basisschool Sint-Kristoffel, gelegen in de Schoolstraat 90 te 8650 Houthulst. NIEUW GEBOUW thv straatzijde: polyvalente zaal met sanitair – één bouwlaag met plat dakNIEUW GEBOUW thv achterpeceelsgrens: drie kleuterklassen en bergruimte – één bouwlaag met plat dak - overdekte speelplaatsRENOVATIE BESTAAND TE BEHOUDEN SCHOOLGEBOUW: ontmanteling, herinrichten gelijkvloers en zolderruimte, isolatiewerken,…HERINRICHTEN BINNENPLEIN: klinkerverharding, kunstgras, fietsenberging, zandbak,…
Aanbestedende overheid:
Schoolbestuur De Zaaier VZW, Kouterstraat 28b, 8650 Houthulst BE, Architectenbureau Seys bvba - Architect Peter Seys, Rozenlaan 4, 8600 Diksmuide
+32 051500338
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Schoolbestuur De Zaaier VZW
Nationaal identificatienummer: 0443.525.471_26423
Kouterstraat 28b
Houthulst
8650
Architectenbureau Seys bvba - Architect Peter Seys, Rozenlaan 4, 8600 Diksmuide
Telefoon: +32 051500338
peter@architectenbureauseys.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=442361
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446270
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446270
Architectenbureau Seys bvba
Rozenlaan 4
Diksmuide
8600
Architect Peter Seys
Telefoon: +32 051500338
peter@architectenbureauseys.be
http://www.architectenbureauseys.be/about/
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VKB+LRN-3399.2+Sint-Kristoffel-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Verbouwingswerken en uitbreiding schoolgebouw Vrije Basisschool Sint-Kristoffel, gelegen in de Schoolstraat 90 te 8650 Houthulst.


VKB LRN-3399.2-F02_0

Verbouwingswerken en uitbreiding schoolgebouw Vrije Basisschool Sint-Kristoffel, gelegen in de Schoolstraat 90 te 8650 Houthulst. NIEUW GEBOUW thv straatzijde: polyvalente zaal met sanitair - één bouwlaag met plat dak

NIEUW GEBOUW thv achterpeceelsgrens: drie kleuterklassen en bergruimte - één bouwlaag met plat dak - overdekte speelplaats

RENOVATIE BESTAAND TE BEHOUDEN SCHOOLGEBOUW: ontmanteling, herinrichten gelijkvloers en zolderruimte, isolatiewerken,…

HERINRICHTEN BINNENPLEIN: klinkerverharding, kunstgras, fietsenberging, zandbak,…


Schoolstraat 90 - 8650 Houthulst


Verbouwingswerken en uitbreiding schoolgebouw Vrije Basisschool Sint-Kristoffel, gelegen in de Schoolstraat 90 te 8650 Houthulst. NIEUW GEBOUW thv straatzijde: polyvalente zaal met sanitair - één bouwlaag met plat dak

NIEUW GEBOUW thv achterpeceelsgrens: drie kleuterklassen en bergruimte - één bouwlaag met plat dak - overdekte speelplaats

RENOVATIE BESTAAND TE BEHOUDEN SCHOOLGEBOUW: ontmanteling, herinrichten gelijkvloers en zolderruimte, isolatiewerken,…

HERINRICHTEN BINNENPLEIN: klinkerverharding, kunstgras, fietsenberging, zandbak,…


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 250

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


RSZ-attest voorlaatste kwartaal bij te voegen


Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: D


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-07-06
Plaatselijke tijd: 11:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2022-07-06
Plaatselijke tijd: 11:00

opening via E-tendering, Rozenlaan 4 - 8600 Diksmuide


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Veurne
Peter Benoitlaan 2
veurne
8630
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-05-12