N. 449961 (2022-523814) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 6 juli 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 449961 (2022-523814)
Referentienummer:OVAM-DOS 9230 - BN211104-F02_0
Publicatie datum:21/06/2022
Uiterste datum:25/07/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
LIFE Narmena B2: Aanleg constructed wetland Grote Calie
Beknopte beschrijving:
LIFE Narmena B2: Aanleg constructed wetland Grote Calie OVAM-DOS 9230 - BN211104-F02_0 Het voorwerp van deze opdracht is de aanleg, inrichting en beheer van een constructed wetland langs de Grote Calie in Turnhout. De constructed wetland bestaat uit een slibvang en een maaiveldverlaging van twee oeverpercelen langs de waterloop met een watergang en verharde strook, volgens een vooropgesteld ontwerp. De wetland wordt direct na de aanleg ingericht met moerasplanten en voorzien van vraatbescherming. Ook het beheer in de drie volgende jaren is deel van de opdracht. Deze opdracht kadert in het Europese project LIFE Narmena, waarin 7 partners enkele natuurgebaseerde saneringstechnieken uittesten op metaalverontreinigde waterbodems. De constructed wetland is één van deze innovatieve technieken om het verspreidingsrisico van chroom verontreiniging in de waterbodem van de Grote Calie aan te pakken. Meer informatie over dit LIFE project is te vinden op de website: www.narmena.be. Het voorwerp van deze opdracht is de aanleg, inrichting en beheer van een constructed wetland langs de Grote Calie in Turnhout. De constructed wetland bestaat uit een slibvang en een maaiveldverlaging van twee oeverpercelen langs de waterloop met een watergang en verharde strook, volgens een vooropgesteld ontwerp. De wetland wordt direct na de aanleg ingericht met moerasplanten en voorzien van vraatbescherming. Ook het beheer in de drie volgende jaren is deel van de opdracht. Deze opdracht kadert in het Europese project LIFE Narmena, waarin 7 partners enkele natuurgebaseerde saneringstechnieken uittesten op metaalverontreinigde waterbodems. De constructed wetland is één van deze innovatieve technieken om het verspreidingsrisico van chroom verontreiniging in de waterbodem van de Grote Calie aan te pakken. Meer informatie over dit LIFE project is te vinden op de website: www.narmena.be. Critères d’attribution Prix Durée en mois 36
Aanbestedende overheid:
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
29/06/2022 2022-525007 2022-523814 1_E1
21/06/2022 2022-523814 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Nationaal identificatienummer: 0842.399.963_16779
Stationsstraat 110
Mechelen
2800
ingrid.de.ceunynck@ovam.be
http://www.ovam.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=449961
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=449961
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=OVAM-DOS+9230+-+BN211104-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


LIFE Narmena B2: Aanleg constructed wetland Grote Calie


OVAM-DOS 9230 - BN211104-F02_0

Het voorwerp van deze opdracht is de aanleg, inrichting en beheer van een constructed wetland langs de Grote Calie in Turnhout. De constructed wetland bestaat uit een slibvang en een maaiveldverlaging van twee oeverpercelen langs de waterloop met een watergang en verharde strook, volgens een vooropgesteld ontwerp. De wetland wordt direct na de aanleg ingericht met moerasplanten en voorzien van vraatbescherming. Ook het beheer in de drie volgende jaren is deel van de opdracht.

Deze opdracht kadert in het Europese project LIFE Narmena, waarin 7 partners enkele natuurgebaseerde saneringstechnieken uittesten op metaalverontreinigde waterbodems. De constructed wetland is één van deze innovatieve technieken om het verspreidingsrisico van chroom verontreiniging in de waterbodem van de Grote Calie aan te pakken. Meer informatie over dit LIFE project is te vinden op de website: www.narmena.be.


Het voorwerp van deze opdracht is de aanleg, inrichting en beheer van een constructed wetland langs de Grote Calie in Turnhout. De constructed wetland bestaat uit een slibvang en een maaiveldverlaging van twee oeverpercelen langs de waterloop met een watergang en verharde strook, volgens een vooropgesteld ontwerp. De wetland wordt direct na de aanleg ingericht met moerasplanten en voorzien van vraatbescherming. Ook het beheer in de drie volgende jaren is deel van de opdracht.

Deze opdracht kadert in het Europese project LIFE Narmena, waarin 7 partners enkele natuurgebaseerde saneringstechnieken uittesten op metaalverontreinigde waterbodems. De constructed wetland is één van deze innovatieve technieken om het verspreidingsrisico van chroom verontreiniging in de waterbodem van de Grote Calie aan te pakken. Meer informatie over dit LIFE project is te vinden op de website: www.narmena.be.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 36

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-07-25
Plaatselijke tijd: 09:15
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2022-07-25
Plaatselijke tijd: 09:15

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-06-21