N. 449917 (2022-523778) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 6 juli 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 449917 (2022-523778)
Referentienummer:FEDASIL_PETIT CHÂTEAU-FEDASIL 2022 AMC_2022_0151-F50_0
Publicatie datum:21/06/2022
Uiterste datum:24/06/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
levering zipperzakken
Beknopte beschrijving:
levering zipperzakken voor AMC klein kasteeltje
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_PETIT CHÂTEAU, 9e Linielaan 27, 1000 Brussel BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_PETIT CHÂTEAU
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510081
9e Linielaan 27
Brussel
1000
amc.aanbestedingen@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=449917
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=449917

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


levering zipperzakken


levering zipperzakken voor AMC klein kasteeltje


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_PETIT CHÂTEAU-FEDASIL 2022 AMC_2022_0151-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-06-24
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


offerte moet ondertekend zijn


Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-06-21