N. 449929 (2022-523815) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 6 juli 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 449929 (2022-523815)
Referentienummer:CCB-DO2022-005-F50_0
Publicatie datum:21/06/2022
Uiterste datum:28/06/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
LAPTOPS VAN HOGE PRESTATIES MET WINDOWS-BESTURINGSSYSTEM
Beknopte beschrijving:
Overheidsopdracht voor leveringen voor de aankoop van krachtige laptops met het Windows-besturingssysteem. De technische kenmerken van de leveringen zijn beschreven in punt 11 van de offerte aanvraag. De inschrijver stelt niet alleen apparatuur voor die hieraan voldoet, maar ook : 1. de meest recente versie van het Windows-besturingssysteem heeft; en 2. die minder dan 13 maanden geleden op de markt is gebracht (op de datum van publicatie). -Laptops -Privacy screen -Docking station
Aanbestedende overheid:
Center voor Cyberveiligheid Belgie, Wetstraat 16, 1000 Brussel BE, Mathieu Coton (Procurement Team Leader)
+32 470601871
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Center voor Cyberveiligheid Belgie
Nationaal identificatienummer: 0308.357.951_540611
Wetstraat 16
Brussel
1000
Mathieu Coton (Procurement Team Leader)
Telefoon: +32 470601871
mathieu.coton@ccb.belgium.be
www.ccb.belgium.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=449929
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=449929
Cyberveiligheid

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


LAPTOPS VAN HOGE PRESTATIES MET WINDOWS-BESTURINGSSYSTEM


Overheidsopdracht voor leveringen voor de aankoop van krachtige laptops met het Windows-besturingssysteem.

De technische kenmerken van de leveringen zijn beschreven in punt 11 van de offerte aanvraag. De inschrijver stelt niet alleen apparatuur voor die hieraan voldoet, maar ook :

1. de meest recente versie van het Windows-besturingssysteem heeft; en

2. die minder dan 13 maanden geleden op de markt is gebracht (op de datum van publicatie).


AFDELING: PROCEDURE


CCB-DO2022-005-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-06-28
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Gelieveuw offerte naar de volgende adressen sturen :

NAAR: _hidden_@ccb.belgium.be

CC: _hidden_@ccb.belgium.be


Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-06-21