N. 454722 (2022-530002) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 16 augustus 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 454722 (2022-530002)
Referentienummer:FEDASIL_SINT TRUIDEN-2022 0047-F50_0
Publicatie datum:04/08/2022
Uiterste datum:11/08/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Limburg
Onderwerp:
Aankoop van pennendozen en rugzakken
Beknopte beschrijving:
Aankoop van 250 pennendozen en 200 rugzakken. Technische gegevens vermeld in Bijlage B. Opmerking zoals vermeld in de offertevraag en Bijlage B. 2 gunningscriteria : goedkoopste prijs en leveringsdatum. Aan de hand van een puntensysteem waarbij de goedkoopste en juiste levering : 50 punten en 50 punten oplevert. het punten aantal daalt telkens, voor beide criteria met 10 punten.
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_SINT TRUIDEN, Montenakenweg 145, 3800 Sint-Truiden BE, Jean SCHOEFS
+32 496/212021
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_SINT TRUIDEN
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510142
Montenakenweg 145
Sint-Truiden
3800
Jean SCHOEFS
Telefoon: +32 496/212021
jean.schoefs@fedasil.be
Fax: +32 11697555
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454722
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454722
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=FEDASIL_SINT+TRUIDEN-2022+0047-F50

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aankoop van pennendozen en rugzakken


Fedasil Sint-Truiden, Montenakenweg 145, 3800 Sint-Truiden


Aankoop van 250 pennendozen en 200 rugzakken. Technische gegevens vermeld in Bijlage B. Opmerking zoals vermeld in de offertevraag en Bijlage B. 2 gunningscriteria : goedkoopste prijs en leveringsdatum. Aan de hand van een puntensysteem waarbij de goedkoopste en juiste levering : 50 punten en 50 punten oplevert. het punten aantal daalt telkens, voor beide criteria met 10 punten.


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_SINT TRUIDEN-2022 0047-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-08-11
Plaatselijke tijd: 17:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-08-04