N. 454729 (2022-530021) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 16 augustus 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 454729 (2022-530021)
Referentienummer:Universiteit Antwerpen-22097-F50_0
Publicatie datum:04/08/2022
Uiterste datum:29/08/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Raamcontract Aankoop kabels voor EtPathfinder
Beknopte beschrijving:
Voor het ETPathfinder project moeten er een aantal kabelsamenstellingen worden gemaakt. (https://www.etpathfinder.eu/).
Aanbestedende overheid:
Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen BE
+32 32653110
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Universiteit Antwerpen
Nationaal identificatienummer: 0257.216.482_23014
Prinsstraat 13
Antwerpen
2000
Telefoon: +32 32653110
aanbestedingenADB@uantwerpen.be
http://www.uantwerpen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454729
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454729
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=46280

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Raamcontract Aankoop kabels voor EtPathfinder


Voor het ETPathfinder project moeten er een aantal kabelsamenstellingen worden gemaakt. (https://www.etpathfinder.eu/).


AFDELING: PROCEDURE


Universiteit Antwerpen-22097-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-08-29
Plaatselijke tijd: 23:55

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-08-04