N. 459743 (2022-537430) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 7 december 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 459743 (2022-537430)
Referentienummer:FEDASIL_STEENOKKERZEEL-STE 2022 29-F50_0
Publicatie datum:29/09/2022
Uiterste datum:10/10/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Ontkoppelen en verwijderen convector
Beknopte beschrijving:
Ontkoppelen en verwijderen convector
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_STEENOKKERZEEL, Keizerinlaan 2, 1820 Steenokkerzeel BE, Joris Uyttendaele
+32 27552360
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_STEENOKKERZEEL
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510144
Keizerinlaan 2
Steenokkerzeel
1820
Joris Uyttendaele
Telefoon: +32 27552360
joris.uyttendaele@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=459743
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=459743

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Ontkoppelen en verwijderen convector


Ontkoppelen en verwijderen convector


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_STEENOKKERZEEL-STE 2022 29-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-10-10
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-09-29