N. 459754 (2022-537394) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 7 december 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 459754 (2022-537394)
Referentienummer:FEDASIL_PETIT CHÂTEAU-FEDASIL 2022 AMC_2022_0258-F50_0
Publicatie datum:29/09/2022
Uiterste datum:06/10/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
levering horeca verpakkingsmateriaal
Beknopte beschrijving:
levering horeca verpakkingsmateriaal voor AMC klein kasteeltje
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_PETIT CHÂTEAU, 9e Linielaan 27, 1000 Brussel BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_PETIT CHÂTEAU
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510081
9e Linielaan 27
Brussel
1000
amc.aanbestedingen@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=459754
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=459754

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


levering horeca verpakkingsmateriaal


levering horeca verpakkingsmateriaal voor AMC klein kasteeltje


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_PETIT CHÂTEAU-FEDASIL 2022 AMC_2022_0258-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-10-06
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


offerte moet ondertekend zijn


Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-09-29