N. 459760 (2022-537424) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 7 december 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 459760 (2022-537424)
Referentienummer:VRT-LA 2206-F50_0
Publicatie datum:29/09/2022
Uiterste datum:05/10/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Tijdelijke opdracht voor adjunct HR-manager
Beknopte beschrijving:
Tijdelijke versterking van de dienst HR waarbij de opdrachtnemer fungeert als rechterhand voor de HR manager Loon & Arbeidsvoorwaarden en beslissingen verder opvolgt en uitwerkt, HR Business Partners adviseert in persoonlijke dossiers binnen het HR-beleid en andere operationele HR-zaken kan opvolgen.
Aanbestedende overheid:
De Vlaamse Radio en Televisieomroep, Auguste Reyerslaan 52, 1043 Brussel BE, Frans Giele
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


De Vlaamse Radio en Televisieomroep
Nationaal identificatienummer: 0244.142.664_16802
Auguste Reyerslaan 52
Brussel
1043
Frans Giele
frans.giele@vrt.be
http://www.vrt.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=459760
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=459760
VRT
Auguste Reyerslaan 52
Brussel
1043
Frans Giele
frans.giele@vrt.be
http://vrt.be
http://vrt.be
Media (Radio- en televisieomroep)

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Tijdelijke opdracht voor adjunct HR-manager


Tijdelijke versterking van de dienst HR waarbij de opdrachtnemer fungeert als rechterhand voor de HR manager Loon & Arbeidsvoorwaarden en beslissingen verder opvolgt en uitwerkt, HR Business Partners adviseert in persoonlijke dossiers binnen het HR-beleid en andere operationele HR-zaken kan opvolgen.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


VRT-LA 2206-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-10-05
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


zie bestek


Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-09-29