N. 459760 (2022-537424) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 30 november 2023
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Tijdelijke opdracht voor adjunct HR-manager
Beknopte beschrijving : Tijdelijke versterking van de dienst HR waarbij de opdrachtnemer fungeert als rechterhand voor de HR manager Loon & Arbeidsvoorwaarden en beslissingen verder opvolgt en uitwerkt, HR Business Partners adviseert in persoonlijke dossiers binnen het HR-beleid en andere operationele HR-zaken kan opvolgen.
N. 459760 (2022-537424)
Referentienummer: VRT-LA 2206-F50_0
Publicatie datum: 29/09/2022
 
Type: Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


De Vlaamse Radio en Televisieomroep
Nationaal identificatienummer: 0244.142.664_16802
Auguste Reyerslaan 52
Brussel
1043
Frans Giele
frans.giele@vrt.be
http://www.vrt.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=459760
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=459760
VRT
Auguste Reyerslaan 52
Brussel
1043
Frans Giele
frans.giele@vrt.be
http://vrt.be
http://vrt.be
Media (Radio- en televisieomroep)

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Tijdelijke opdracht voor adjunct HR-manager


Tijdelijke versterking van de dienst HR waarbij de opdrachtnemer fungeert als rechterhand voor de HR manager Loon & Arbeidsvoorwaarden en beslissingen verder opvolgt en uitwerkt, HR Business Partners adviseert in persoonlijke dossiers binnen het HR-beleid en andere operationele HR-zaken kan opvolgen.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


VRT-LA 2206-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-10-05
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


zie bestek


Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-09-29