N. 465334 (2022-545951) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zaterdag 3 juni 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 465334 (2022-545951)
Referentienummer:Huize Zonnelied-5594_P1a-F03_0
Publicatie datum:22/11/2022
Uiterste datum:
Gunningsdatum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Gunningsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
VERBOUWEN CAFE TOT CENTRUM DAGVERZORGING EN BURELEN.
Beknopte beschrijving:
Perceel 1 : Ruwbouw + Afwerking
Aanbestedende overheid:
Huize Zonnelied, Stationsstraat 24, 8900 Ieper BE
+32 56259260
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Huize Zonnelied
Nationaal identificatienummer: 0415.082.497_28020
Stationsstraat 24
Ieper
8900
Telefoon: +32 56259260
johan@ketele.be
Fax: +32 56259323
www.huizezonnelied.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465334
VZW

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


VERBOUWEN CAFE TOT CENTRUM DAGVERZORGING EN BURELEN.


Huize Zonnelied-5594_P1a-F03_0

Perceel 1 : Ruwbouw + Afwerking


Ieper


Ruwbouw en afwerking


Gunningscriteria
Prijs

AFDELING: PROCEDURE

Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen

De ingediende prijzen overschrijden het vooropgestelde budget te veel.


Opdracht nr.: 5594_P1a
Perceel nr.: 1

Ruwbouw + afwerking


De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Ieper
Grote Markt 1
Ieper
8900
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-11-22