N. 470717 (2023-502638) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 8 februari 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 470717 (2023-502638)
Relatie: 2023-502462 
Referentienummer:EZH-INSCHUIFWIJK-F03_0
Publicatie datum:23/01/2023
Uiterste datum:
Gunningsdatum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Mededingingsprocedure met onderhandeling
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
DESIGN & BUILD INSCHUIF ACACIAWIJK
Beknopte beschrijving:
Vernieuwbouw van 33 sociale woningen in 2 aansluitende fases in een bewoonde wijk + leveren van 4 transitie-woonunits
Aanbestedende overheid:
cvba Elk zijn Huis, Lindeboomstraat 116, 3080 Tervuren BE, chris troniseck
+32 028827122
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


cvba Elk zijn Huis
Nationaal identificatienummer: 0400.629.794_531949
Lindeboomstraat 116
Tervuren
3080
chris troniseck
Telefoon: +32 028827122
chris@elkzijnhuis.be
www.elkzijnhuis.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470717
Sociale Huisvestingsmaatschappij
Sociale Huisvestingsmaatschappij

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


DESIGN & BUILD INSCHUIF ACACIAWIJK


EZH-INSCHUIFWIJK-F03_0

Vernieuwbouw van 33 sociale woningen

in 2 aansluitende fases in een bewoonde wijk

+ leveren van 4 transitie-woonunits


ZAVENTEM BELGIE


DESIGN & BUILD INSCHUIFWIJK


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium Naam: architecturale kwaliteit vernieuwbouw
Weging: 15pt
Kwaliteitscriterium Naam: technisch en innovatief concept
Weging: 20pt
Kwaliteitscriterium Naam: architectuur transitiewoningen
Weging: 10
Kwaliteitscriterium Naam: werforganisatie en timing
Weging: 15
Prijs Weging: 40pt

AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
eNotification
Originele datum van verzending: 2023-01-21

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank Leuven
Vaartstraat 5
LEUVEN
3000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-01-23