N. 470678 (2023-502622) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 8 februari 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 470678 (2023-502622)
Referentienummer:FEDASIL_PETIT CHÂTEAU-FEDASIL 2023 BOR_2023_0009-F50_0
Publicatie datum:23/01/2023
Uiterste datum:02/02/2023
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
levering van huishoudtoestellen
Beknopte beschrijving:
levering van huishoudtoestellen voor OC bordet
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_PETIT CHÂTEAU, 9e Linielaan 27, 1000 Brussel BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_PETIT CHÂTEAU
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510081
9e Linielaan 27
Brussel
1000
amc.aanbestedingen@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470678
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470678

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


levering van huishoudtoestellen


levering van huishoudtoestellen voor OC bordet


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_PETIT CHÂTEAU-FEDASIL 2023 BOR_2023_0009-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-02-02
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


offerte moet ondertekend zijn


Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-01-23