N. 470678 (2023-502622) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

maandag 26 februari 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: levering van huishoudtoestellen
Beknopte beschrijving : levering van huishoudtoestellen voor OC bordet
N. 470678 (2023-502622)
Referentienummer: FEDASIL_PETIT CHÂTEAU-FEDASIL 2023 BOR_2023_0009-F50_0
Publicatie datum: 23/01/2023
 
Type: Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_PETIT CHÂTEAU
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510081
9e Linielaan 27
Brussel
1000
amc.aanbestedingen@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470678
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470678

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


levering van huishoudtoestellen


levering van huishoudtoestellen voor OC bordet


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_PETIT CHÂTEAU-FEDASIL 2023 BOR_2023_0009-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-02-02
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


offerte moet ondertekend zijn


Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-01-23