N. 470688 (2023-502653) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 8 februari 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 470688 (2023-502653)
Referentienummer:VPO-OMG_VPO_2023_opdrachtBW_005-F50_0
Publicatie datum:23/01/2023
Uiterste datum:08/02/2023
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Begeleiding bij de opstart en uitvoering van een systeem voor de monitoring van impact en doorwerking van VPO-onderzoek
Beknopte beschrijving:
Het doel van deze vervolgopdracht (van beperkte waarde) is om het VPO te begeleiden en te ondersteunen in de concrete opstart en verdere implementatie van het DoMES-systeem binnen VPO.
Aanbestedende overheid:
Vlaams Planbureau voor de leefomgeving, Koning Albert II laan 20 bus 8, 1000 Brussel BE, Helena Bieseman
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Vlaams Planbureau voor de leefomgeving
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_549655
Koning Albert II laan 20 bus 8
Brussel
1000
Helena Bieseman
helena.bieseman@vlaanderen.be
https://omgeving.vlaanderen.be/nl
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470688
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470688
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VPO-OMG_VPO_2023_opdrachtBW_005-F50
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=50015

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Begeleiding bij de opstart en uitvoering van een systeem voor de monitoring van impact en doorwerking van VPO-onderzoek


BRUSSEL


Het doel van deze vervolgopdracht (van beperkte waarde) is om het VPO te begeleiden en te ondersteunen in de concrete opstart en verdere implementatie van het DoMES-systeem binnen VPO.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


VPO-OMG_VPO_2023_opdrachtBW_005-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-02-08
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


ZIE BESTEK


Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-01-23