N. 476389 (2023-510586) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

maandag 27 maart 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 476389 (2023-510586)
Referentienummer:VEB-PRJ0086_02-F01_0
Publicatie datum:16/03/2023
Uiterste datum:
Gunningsdatum:
 
Type:Enuntiatieve aankondiging
Procedure type:Onbekend
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
PIO Wind- Pilootproject AGB De Kouter Leveren, plaatsen en in dienst stellen van twee middelgrote windturbines op de sportzone te Poperinge West-Vlaanderen
Beknopte beschrijving:
Leveren, plaatsen en in dienst stellen van twee middelgrote windturbines 25-30 kW op de sportzone te Poperinge West-Vlaanderen
Aanbestedende overheid:
Vlaams EnergieBedrijf, Havenlaan 86C, 1000 Brussel BE
+32 478996402
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Vlaams EnergieBedrijf
Nationaal identificatienummer: 0843.383.425_524554
Havenlaan 86C
Brussel
1000
Telefoon: +32 478996402
aankoop-ee@veb.be
www.veb.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476389
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476389
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=51434
eva privaat recht
energie

PIO Wind- Pilootproject AGB De Kouter Leveren, plaatsen en in dienst stellen van twee middelgrote windturbines op de sportzone te Poperinge West-Vlaanderen


VEB-PRJ0086_02-F01_0

Leveren, plaatsen en in dienst stellen van twee middelgrote windturbines 25-30 kW op de sportzone te Poperinge West-Vlaanderen


een aanbesteding voor een proefproject binnen het programma 'versnelling energietransitie door wind' (Departement EWI (innovatieveoverheidsopdrachten.be).

Het programma heeft tot doel meerdere kleine en middelgrote windturbines in Vlaanderen te testen. Voor één van de pilootprojecten in Poperinge, West-Vlaanderen (België) zijn we op zoek naar windturbineleveranciers die 2 middelgrote windturbines van 25-30 kW kunnen leveren en installeren.

De maximale naafhoogte is 24m, maximale rotordiameter: 18m.


Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht: 2023-04-16

AFDELING: PROCEDURE


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Op 28 maart 2023 van 14-15u CET zal er een informatiesessie plaatsvinden.

U kunt zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst door een e-mail te sturen naar _hidden_@veb.be (.

Betreft: PIO wind - Poperinge - informatiesessie

Vermeld ook het bedrijf waarvoor u werkt en de contactgegevens.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-03-16