N. 476356 (2023-510518) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 30 november 2023
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: levering sanitaire uitrusting
Beknopte beschrijving : levering sanitaire uitrusting voor AMC klein kasteeltje
N. 476356 (2023-510518)
Referentienummer: FEDASIL_PETIT CHÂTEAU-FEDASIL AMC_2023_0037-F50_0
Publicatie datum: 16/03/2023
 
Type: Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_PETIT CHÂTEAU
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510081
9e Linielaan 27
Brussel
1000
amc.aanbestedingen@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476356
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476356

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


levering sanitaire uitrusting


levering sanitaire uitrusting voor AMC klein kasteeltje


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_PETIT CHÂTEAU-FEDASIL AMC_2023_0037-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-03-23
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


offerte moet ondertekend zijn


Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-03-16