N. 493835 (2023-536070) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 28 september 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 493835 (2023-536070)
Relatie: 2023-535787 
Referentienummer:Broeders van Liefde-B32218_P03-F02_1
Publicatie datum:14/09/2023
Uiterste datum:
Gunningsdatum:
 
Type: Kennisgeving van aanvullende informatie of rectificatie
Procedure type:Onbekend
Market type:NA
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
VZW Organisatie Broeders van Liefde Zorggroep Sint-Kamillus Bierbeek Nieuwe Doelgroep Algemene Psychiatrie
Beknopte beschrijving:
Zorggroep Sint-Kamillus BierbeekBouwen van Doelgroep Algemene Psychiatrie (DAP) met 60 standaard kamers, 4 PASkamers en 2 isolatiekamersPerceel 03 - Vast meubilair
Aanbestedende overheid:
VZW Organisatie Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent BE, Geert Smedts
Publicatie JOUE:Ja
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
14/09/2023 2023-536070 2023-535787 1_E1
04/09/2023 2023-535787 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


VZW Organisatie Broeders van Liefde
Nationaal identificatienummer: 0406.633.304_26143
Stropstraat 119
Gent
9000
Geert Smedts
geert.smedts@kamillus.broedersvanliefde.be
https://kamillus.hro.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=493835

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


VZW Organisatie Broeders van Liefde Zorggroep Sint-Kamillus Bierbeek Nieuwe Doelgroep Algemene Psychiatrie


Broeders van Liefde-B32218_P03-F02_1

Zorggroep Sint-Kamillus Bierbeek

Bouwen van Doelgroep Algemene Psychiatrie (DAP) met 60 standaard kamers, 4 PASkamers en 2 isolatiekamers

Perceel 03 - Vast meubilair


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-09-11
BE001
Referentie van de aankondiging: 2023-535787
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 171-536499
Originele datum van verzending: 2023-09-06
III.1.2)
Eventuele minimumeisen

zie bestek


zie bestek - er dient tevens een UEA toegevoegd te worden bij de offerte


RECHTZETTINGEN/AANVULLINGEN:

1. Er dient een UEA toegevoegd te worden aan de offerte.

2. In de aanbestedingsbundel is er iets mis met het document Bijlage VII_1 Uitvoering met pilootaanneming. Dit document

wordt nogmaals opgeladen onder het tabblad documenten bij deze publicatie.