N. 493844 (2000-000000) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 28 september 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 493844 (2000-000000)
Relatie: 2023-535782 
Referentienummer:FEDASIL_INFRASTRUCTURE-INF 2023 0083 // GEN 12 56 025-F50_1
Publicatie datum:15/09/2023
Uiterste datum:
Gunningsdatum:
 
Type: Kennisgeving van aanvullende informatie of rectificatie
Procedure type:Onbekend
Market type:NA
Regio: Brussel
Onderwerp:
Plaatsen antislip matten voor de toegangshelling voor het opvangcentrum van Fedasil GENT
Beknopte beschrijving:
Het doel van de anti-slipmatten is om de toegang tot het ponton veilig te maken, zowel voor personen als voor leveringen
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_INFRASTRUCTURE, Kartuizerstraat 21, 1000 Brussel BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
15/09/2023 2000-000000 2023-535782 1_E1
01/09/2023 2023-535782 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_INFRASTRUCTURE
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510522
Kartuizerstraat 21
Brussel
1000
sarah.sacre@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=493844

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Plaatsen antislip matten voor de toegangshelling voor het opvangcentrum van Fedasil GENT


FEDASIL_INFRASTRUCTURE-INF 2023 0083 // GEN 12 56 025-F50_1

Het doel van de anti-slipmatten is om de toegang tot het ponton veilig te maken, zowel voor personen als voor leveringen


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-09-15
BE001
Referentie van de aankondiging: 2023-535782
Originele datum van verzending: 2023-09-01
IV.2.4)
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
2023-09-18
2023-09-25
I.3)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=FEDASIL_INFRASTRUCTURE-INF+2023+0083+%2F%2F+GEN+12+56+025-F50


BE001
Referentie van de aankondiging: 2023-536190
Archief
Telefoon: +32 27408000
revise@publicprocurement.be