N. 493836 (2023-536124) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 28 september 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 493836 (2023-536124)
Relatie: 2023-535760 
Referentienummer:Turnhout-PPP06V-2089/3049/2023071-F02_0
Publicatie datum:16/09/2023
Uiterste datum:
Gunningsdatum:
 
Type: Kennisgeving van aanvullende informatie of rectificatie
Procedure type:Onbekend
Market type:NA
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Leveren van kopieerpapier van 2024-2028
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
Aanbestedende overheid:
Stad Turnhout, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout BE, Mevrouw Tinne Hermans
+32 14534090
Publicatie JOUE:Ja
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
16/09/2023 2023-536124 2023-535760 0_E1
04/09/2023 2023-535760 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stad Turnhout
Nationaal identificatienummer: 0207.533.082
Campus Blairon 200
Turnhout
2300
Mevrouw Tinne Hermans
Telefoon: +32 14534090
tinne.hermans@turnhout.be
Fax: +32 14439275
www.turnhout.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Leveren van kopieerpapier van 2024-2028


2023071

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-09-13
PCO000
Referentie van de aankondiging: 2023-535760
Originele datum van verzending: 2023-09-01
I.3

https://enot.publicprocurement.be/changeLanguage.do?language=nl-NL


https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2089/6V/2023