N. 493836 (2023-536124) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 19 juli 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Leveren van kopieerpapier van 2024-2028
Beknopte beschrijving : zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
N. 493836 (2023-536124)
Relatie: 2023-535760 
Referentienummer: Turnhout-PPP06V-2089/3049/2023071-F02_0
Publicatie datum: 16/09/2023
 
Type: Kennisgeving van aanvullende informatie of rectificatie
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
16/09/2023 2023-536124 2023-535760 0_E1
04/09/2023 2023-535760 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stad Turnhout
Nationaal identificatienummer: 0207.533.082
Campus Blairon 200
Turnhout
2300
Mevrouw Tinne Hermans
Telefoon: +32 14534090
tinne.hermans@turnhout.be
Fax: +32 14439275
www.turnhout.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Leveren van kopieerpapier van 2024-2028


2023071

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-09-13
PCO000
Referentie van de aankondiging: 2023-535760
Originele datum van verzending: 2023-09-01
I.3

https://enot.publicprocurement.be/changeLanguage.do?language=nl-NL


https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2089/6V/2023