N. 493884 (2023-536141) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 mei 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Diensten voor het ter beschikking stellen van een ondersteunende tool en afname assessment
Beknopte beschrijving : OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: Diensten voor het ter beschikking stellen van een ondersteunende tool en afname assessment. Raamovereenkomst voor vier jaar viermaal verlengbaar met één jaar
N. 493884 (2023-536141)
Relatie: 2023-535786 
Referentienummer: PER-PR-2023-045-F05_0
Publicatie datum: 16/09/2023
 
Type: Kennisgeving van aanvullende informatie of rectificatie
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
16/09/2023 2023-536141 2023-535786 0_E3
11/09/2023 2023-535993 2023-535786 0_E2
04/09/2023 2023-535786 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Nationaal identificatienummer: 0242.069.537_19652
Motstraat 20
Mechelen
2800
inkoop@delijn.be
www.delijn.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=493884

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Diensten voor het ter beschikking stellen van een ondersteunende tool en afname assessment


PER-PR-2023-045-F05_0

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: Diensten voor het ter beschikking stellen van een ondersteunende tool en afname assessment. Raamovereenkomst voor vier jaar viermaal verlengbaar met één jaar


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-09-13
BE001
Referentie van de aankondiging: 2023-535786
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 171-537617
Originele datum van verzending: 2023-09-06

Op 13/09/2023 werd een nieuwe selectieleidraad toegevoegd, deze vervangt de vorige versies (aanpassing indicatieve planning)