N. 470080 (2023-502069) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 23 april 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Divers materiaal/producten voor reiniging en producten voor persoonlijke hygiëne 2023-2027 verdeeld over drie percelen.
Beknopte beschrijving : Deze overheidsovereenkomst heeft als voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst betreffende een meerjarige overeenkomt (2023-2027) aangaande verschillende percelen voor levering van “producten en materiaal voor reiniging in HACCP context, producten en materiaal voor gewone reiniging en producten voor persoonlijke hygiëne”.Dit voor de afnemers die aangesloten zijn bij Opdrachtencentrale vzw.Opdrachtencentrale vzw handelt als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6° van de Wet. In opdracht van haar aangesloten leden. In toepassing van artikel 85 van de Wet, kan de Aanbesteder afzien van het gunnen van de opdracht of de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijzeOpdracht tegen prijslijst.
N. 470080 (2023-502069)
Referentienummer: ZOC-OC/2023/003/GGA-F02_0
Publicatie datum: 19/01/2023
 
Type: Aankondiging van opdracht
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Opdrachtencentrale vzw
Nationaal identificatienummer: 0524.818.005_27933
Stationsweg 55A
Lede
9340
Guido Galle
groepgalle@gmail.com
www.opdrachtencentrale.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470080
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ZOC-OC%2F2023%2F003%2FGGA-F02
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=49860
aankoopcentrale
aankoopcentrale

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Divers materiaal/producten voor reiniging en producten voor persoonlijke hygiëne 2023-2027 verdeeld over drie percelen.


ZOC-OC/2023/003/GGA-F02_0

Deze overheidsovereenkomst heeft als voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst betreffende een meerjarige overeenkomt (2023-2027) aangaande verschillende percelen voor levering van “producten en materiaal voor reiniging in HACCP context, producten en materiaal voor gewone reiniging en producten voor persoonlijke hygiëne”.

Dit voor de afnemers die aangesloten zijn bij Opdrachtencentrale vzw.

Opdrachtencentrale vzw handelt als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6° van de Wet. In opdracht van haar aangesloten leden.

In toepassing van artikel 85 van de Wet, kan de Aanbesteder afzien van het gunnen van de opdracht of de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze

Opdracht tegen prijslijst.


Geraamde totale waarde: 560000.00
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

reinigingsmateriaal en producten in HACCP context


Perceel nr.: 1

Vlaamse provincies en Brussel


Deze overheidsovereenkomst heeft als voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst betreffende een meerjarige overeenkomt (2023-2027) aangaande verschillende percelen voor levering van “producten en materiaal voor reiniging in HACCP context, producten en materiaal voor gewone reiniging en producten voor persoonlijke hygiëne”.

Dit voor de afnemers die aangesloten zijn bij Opdrachtencentrale vzw.

Opdrachtencentrale vzw handelt als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6° van de Wet. In opdracht van haar aangesloten leden.

In toepassing van artikel 85 van de Wet, kan de Aanbesteder afzien van het gunnen van de opdracht of de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze

Opdracht tegen prijslijst.


Gunningscriteria
Waarde zonder btw 200000.00
Looptijd in maanden 48
1

reinigingsmateriaal en producten voor gewone reiniging


Perceel nr.: 2

Vlaamse provincies en Brussel


Deze overheidsovereenkomst heeft als voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst betreffende een meerjarige overeenkomt (2023-2027) aangaande verschillende percelen voor levering van “producten en materiaal voor reiniging in HACCP context, producten en materiaal voor gewone reiniging en producten voor persoonlijke hygiëne”.

Dit voor de afnemers die aangesloten zijn bij Opdrachtencentrale vzw.

Opdrachtencentrale vzw handelt als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6° van de Wet. In opdracht van haar aangesloten leden.

In toepassing van artikel 85 van de Wet, kan de Aanbesteder afzien van het gunnen van de opdracht of de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze

Opdracht tegen prijslijst.


Gunningscriteria
Waarde zonder btw 160000.00
Looptijd in maanden 48
1

producten voor persoonlijke hygiëne


Perceel nr.: 3

Vlaamse provincies en Brussel


Deze overheidsovereenkomst heeft als voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst betreffende een meerjarige overeenkomt (2023-2027) aangaande verschillende percelen voor levering van “producten en materiaal voor reiniging in HACCP context, producten en materiaal voor gewone reiniging en producten voor persoonlijke hygiëne”.

Dit voor de afnemers die aangesloten zijn bij Opdrachtencentrale vzw.

Opdrachtencentrale vzw handelt als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6° van de Wet. In opdracht van haar aangesloten leden.

In toepassing van artikel 85 van de Wet, kan de Aanbesteder afzien van het gunnen van de opdracht of de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze

Opdracht tegen prijslijst.


Gunningscriteria
Waarde zonder btw 200000.00
Looptijd in maanden 48
1

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-02-20
Plaatselijke tijd: 14:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


januari 2026


Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde
Justitieplein 1
Dendermonde
9200
Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-01-19