Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 92/2019 - 222759-2019
Publicatiedatum:14/05/2019
Uiterste datum:14/06/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de surveillance et de contrôle
Aanbestedende overheid:
Antwerpen 0207.500.123_22847

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71700000, 79410000, 79419000
Beschrijving:
Meet- en controlediensten.
Advies inzake bedrijfsvoering en management.
Evaluatie-adviesdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Antwerpen 0207.500.123_22847 Grote Markt 1 Antwerpen 2000 Christel Tijms Telefoon: +32 33384610 _hidden_@antwerpen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341478 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341478 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341478 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Antwerpen-GAC_2019_00740-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst kwaliteitscontroles en -metingen van externe schoonmaakdiensten

Antwerpen-GAC_2019_00740-F02_0

Raamovereenkomst kwaliteitscontroles en -metingen van externe schoonmaakdiensten

De opdracht bestaat uit het uitvoeren van kwaliteitscontroles volgens de VSR-methodiek (gestandaardiseerde methodiek van de Vereniging Schoonmaak Research) van uitbestede schoonmaakdiensten om tot een correcte en objectieve kwaliteitsmeting van een resultaatsgerichte schoonmaak te komen. De aanbestedende overheid wenst ook op regelmatige basis advies te ontvangen over mogelijke innovatie van het schoonmaakbeleid. Meer details leest u in de technische bepalingen.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-14 Plaatselijke tijd: 09:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-06-14 Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De verbintenistermijn bedraagt 90 dagen vanaf de uiterste datum voor ontvangst.

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 _hidden_@raadvanstate.be www.raadvanstate.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-13


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Antwerpen 0207.500.123_22847 Grote Markt 1 Antwerpen 2000 Christel Tijms Telefoon: +32 33384610 _hidden_@antwerpen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341478 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341478 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341478 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Antwerpen-GAC_2019_00740-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst kwaliteitscontroles en -metingen van externe schoonmaakdiensten

Antwerpen-GAC_2019_00740-F02_0

Raamovereenkomst kwaliteitscontroles en -metingen van externe schoonmaakdiensten

De opdracht bestaat uit het uitvoeren van kwaliteitscontroles volgens de VSR-methodiek (gestandaardiseerde methodiek van de Vereniging Schoonmaak Research) van uitbestede schoonmaakdiensten om tot een correcte en objectieve kwaliteitsmeting van een resultaatsgerichte schoonmaak te komen. De aanbestedende overheid wenst ook op regelmatige basis advies te ontvangen over mogelijke innovatie van het schoonmaakbeleid. Meer details leest u in de technische bepalingen.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-14 Plaatselijke tijd: 09:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-06-14 Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De verbintenistermijn bedraagt 90 dagen vanaf de uiterste datum voor ontvangst.

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 _hidden_@raadvanstate.be www.raadvanstate.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-13