Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 92/2019 - 222777-2019
Publicatiedatum:14/05/2019
Uiterste datum:17/06/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Logiciels de gestion des temps de travail et des ressources humaines
Aanbestedende overheid:
Province de Liège — Collège provincial 0207.725.104_568799

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
48450000
Beschrijving:
Software voor tijdregistratie of human reousrces.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Province de Liège - Collège provincial 0207.725.104_568799 Rue Georges Clémenceau 15 Liège 4000 Conseil juridique et gestion de la centrale d'achat Telefoon: +32 42792166 _hidden_@provincedeliege.be Fax: +32 42792101 http://www.provincedeliege.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341282 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341282 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Prov+Lg+-+DGT+-+MP-2019-03671-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Mise en œuvre d'une solution de gestion administrative des ressources humaines à la province de Liège

Prov Lg - DGT - MP-2019-03671-F02_0

Mise en œuvre d'une solution de gestion administrative des ressources humaines à la province de Liège.

Mise en œuvre d'une solution de gestion administrative des ressources humaines à la province de Liège.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 120

2 reconductions de 2 ans possibles (par envoi recommandé).

Une option est prévue pour le poste 1 «Contrôle médical»

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-17 Plaatselijke tijd: 09:30 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'Etat Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 DGT - Conseil juridique et gestion de la centrale d'achat Rue Georges Clémenceau 15 Liège 4000 Telefoon: +32 42792166 _hidden_@provincedeliege.be Fax: +32 42792101 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-10


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Province de Liège - Collège provincial 0207.725.104_568799 Rue Georges Clémenceau 15 Liège 4000 Conseil juridique et gestion de la centrale d'achat Telefoon: +32 42792166 _hidden_@provincedeliege.be Fax: +32 42792101 http://www.provincedeliege.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341282 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341282 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Prov+Lg+-+DGT+-+MP-2019-03671-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Mise en œuvre d'une solution de gestion administrative des ressources humaines à la province de Liège

Prov Lg - DGT - MP-2019-03671-F02_0

Mise en œuvre d'une solution de gestion administrative des ressources humaines à la province de Liège.

Mise en œuvre d'une solution de gestion administrative des ressources humaines à la province de Liège.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 120

2 reconductions de 2 ans possibles (par envoi recommandé).

Une option est prévue pour le poste 1 «Contrôle médical»

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-17 Plaatselijke tijd: 09:30 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'Etat Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 DGT - Conseil juridique et gestion de la centrale d'achat Rue Georges Clémenceau 15 Liège 4000 Telefoon: +32 42792166 _hidden_@provincedeliege.be Fax: +32 42792101 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-10